Planlama Dergisi - Planning: 33 (2)
Cilt: 33  Sayı: 2 - 2023
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - VII

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa X

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Köylerin Mekânsal Planlama ve Tasarım Süreçlerinin Mevcut Mevzuata Göre İrdelenmesi
Examination of Spatial Planning and Design Process of Villages According to the Current Legislation
Çağla Aydemir, Atila Gül
doi: 10.14744/planlama.2022.15807  Sayfalar 205 - 217

4.
Orta Ölçekli Kentlerde Konut Üretimi: Aydın’da Yerel Müteahhitler
Housing Production in Mid-Sized Cities: Local Building Contractors in Aydın
Emre İrfan Kovankaya, Asuman Türkün
doi: 10.14744/planlama.2023.44827  Sayfalar 218 - 233

5.
Alanya Turizm Kümesinde Firma Büyüklükleri ve Turizm Sektörü İlişkilerinin Mekânsal Düzeyi
Firm Sizes and Spatial Level of Tourism Relations in Alanya Tourism Cluster
Fatma Erdoğanaras, Kübra Cihangir Çamur, Demet Erol, Melisa Bıyıklı
doi: 10.14744/planlama.2023.12599  Sayfalar 234 - 250

6.
Trakya'da Lojistik Köy Yerseçimi: AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Hibrit Model Yaklaşımı
Logistics Center Location Optimisation in Thrace: A Hybrid Approach Using AHP and TOPSIS Methods
Senay Oğuztimur, Gizem Nur Kılçarslan, Ecem Alıcı, Kâmil Serdengeçti
doi: 10.14744/planlama.2023.70298  Sayfalar 251 - 265

7.
Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün Kuruluşundan Günümüze Yerleşke Bazında Mekânsal Analizi
Campus-Based Spatial Analysis of Hasanoğlan High Village Institute from its Foundation to the Present
Gul Simsek, Cansın Mercanoglu, Hüseyin Küçükoğlu
doi: 10.14744/planlama.2023.24482  Sayfalar 266 - 287

8.
Kent Plancısının Politik Rolü: Türkiye Deneyiminden Çıkarımlar
The Political Role of the Urban Planner: Implications from the Turkish Experience
Esin Özdemir
doi: 10.14744/planlama.2023.57984  Sayfalar 288 - 301

9.
Bergama’nın Sahip Olduğu Çok Katmanlı Kültürel Mirasın Korunmasında Kapasite Geliştirme Yaklaşımı ve Katılım
Capacity Building and Participation in Conserving the Multi-Layered Cultural Heritage of Bergama
Gülce Güleycan Okyay Bayazit, Demet Ulusoy Binan
doi: 10.14744/planlama.2023.72681  Sayfalar 302 - 323

10.
Korunan Alanların Sürdürülebilirliğinde Planlama ve Yönetim: Kayseri Sultan Sazlığı
The Planning and Management in the Sustainability of Protected Areas: Kayseri Sultan Sazlığı
Reyhan Yıldız, Ceyhan Yücel, Gizem Katırcıoğlu
doi: 10.14744/planlama.2023.74429  Sayfalar 324 - 339

11.
Kentsel Gıda Planlaması ve Politikaları: İstanbul Gıda Strateji Belgesi’ne Yönelik Bir Değerlendirme
Urban Food Planning and Policies: An Evaluation of the İstanbul Food Strategy Document
Cansu İlhan, Ebru Kerimoglu
doi: 10.14744/planlama.2023.60420  Sayfalar 340 - 353

12.
Suriyeli Göçmen Emeğinin İstihdama Dahil Olma Sürecinde Sermaye Türlerinin ve Sosyal Ağların Etkisi: İstanbul Örneği
The Effect of Capital Types and Social Networks on the Labor Force Participation Process of Syrian Migrants: The Case of Istanbul
Nail Gökhan Karabulut, Ferhan Gezici
doi: 10.14744/planlama.2023.23600  Sayfalar 354 - 371

KITAP İNCELEME
13.
Kitap Eleştirisi: Anti-Kapitalist Günlükler*
Book Review: The Anti-Capitalist Chronicles
Kardelen Bahadır
doi: 10.14744/planlama.2023.65882  Sayfalar 372 - 374
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale