Planlama Dergisi
Kitap Eleştirisi: Anti-Kapitalist Günlükler* [Planning]
Planning. 2023; 33(2): 372-374 | DOI: 10.14744/planlama.2023.65882

Kitap Eleştirisi: Anti-Kapitalist Günlükler*

Kardelen Bahadır
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Anahtar Kelimeler: Kent sosyolojisi, neoliberalizm, kapitalizm.

Book Review: The Anti-Capitalist Chronicles

Kardelen Bahadır
Ondokuz Mayıs University, Graduate School of Education, Department of Sociology, Samsun

Keywords: Urban sociology, neoliberalism, capitalism.

Kardelen Bahadır. Book Review: The Anti-Capitalist Chronicles. Planning. 2023; 33(2): 372-374

Sorumlu Yazar: Kardelen Bahadır, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale