Planlama Dergisi - Planning: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2018
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Planlama Öğrencilerine Zihinsel Egzersizler - Bir Davet
Intellectual Exercises for Students of Planning - An Invitation
Gökhan Hüseyin Erkan
doi: 10.14744/planlama.2018.43255  Sayfalar 1 - 5
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kent Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinin Evrimi
Evolution of the Relationship between Urban Planning and Urban Infrastructure
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.14744/planlama.2018.75547  Sayfalar 6 - 11

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Türk Otomotiv Endüstrisinde Dayanıklılık, Perçin Etkisi ve Üretim Zincirlerinin Değişen Coğrafyası
Resilience, the Rivet Effect, and the Changing Geography of Production Chains in the Turkish Automotive Industry
Yiğit Evren, Adem Sakarya
doi: 10.14744/planlama.2017.36035  Sayfalar 12 - 21

4.
Bölgesel Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmesine İlişkin Veri Seti Sorunsalı: Eleştiri ve Öneriler
Data Set for the Determination of Regional Development Level: Criticism and Recommendations
Sinem Dedeoğlu Özkan, Dilek Beyazlı
doi: 10.14744/planlama.2018.42104  Sayfalar 22 - 39

5.
Kültürel Peyzajların Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişimlerinin Tespiti: Bursa İznik Örneği
Detection of Cultural Landscape Changes in the Historical Process: The Case of Bursa İznik
Seher Demet Kap Yücel, Esra Salt
doi: 10.14744/planlama.2018.46220  Sayfalar 40 - 55

6.
Kentsel Dönüşüm ve Yerel Siyasetin Değişen Dinamikleri: 2009 ve 2014 İzmir Yerel Seçim Sonuçları Bağlamında Bir Araştırma
Urban Transformation and Changing Dynamics of Local Politics: Analyzing the Results of the 2009 and 2014 Local Elections in Izmir
Ali Kemal Çınar, Mehmet Penpecioğlu
doi: 10.14744/planlama.2017.92485  Sayfalar 56 - 75

7.
Kent Hakkının Maddi Olmayan Boyutları: Kentsel Dönüşüm Sürecindeki İstanbul Derbent Mahallesi Örneği
Immaterial Dimensions of the Right to the City: The Case of Istanbul’s Derbent Neighborhood in the Urban Transformation Process
Gizem Aksümer, Hakan Yücel
doi: 10.14744/planlama.2018.55264  Sayfalar 76 - 89

LookUs & Online Makale