Planlama Dergisi - Planning: 27 (3)
Cilt: 27  Say: 3 - 2017
EDITRYAL
1.
Editrden
Editorial

Sayfa XI

GR YAZISI
2.
Byk ehirlerde Ulam Sistemleri ve Sorunlar: zmir li zelindeki Sorunlara zm nerileri
Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir
Fevzi Yasin Kababulut, Cahit Helvac
doi: 10.14744/planlama.2017.18894  Sayfalar 215 - 221
Makale zeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Srdrlebilir Kentsel Dnm in Performans Gstergeleri
Indicators for Sustainable Urban Regeneration
Asl Uluba Hamurcu, Mesture Aysan Buldurur
doi: 10.14744/planlama.2017.30074  Sayfalar 222 - 235

ARATIRMA MAKALESI
4.
Trkiyede Blgesel Rekabet ve Rekabeti Blgeler
Regional Competitiveness in Turkey and Competitive Regions
Ebru Kerimolu, Semih Szer
doi: 10.14744/planlama.2017.08208  Sayfalar 236 - 253

5.
Koruma Odakl Krsal Alan Planlamasna Ynelik Veri Altyapsnn Oluturulmas
Database Construction for Conservation-Oriented Rural Area Planning
Aygn Erdoan, Sinem Dedeolu zkan, Beydullah Sulak, Meltem Barut
doi: 10.14744/planlama.2017.39200  Sayfalar 254 - 273

6.
Mekansal Yap zellikleri Asndan klim Deiikliine Kar Risk Tayan Blgelerin Saptanmas, zmir
Determination of Areas Vulnerable to Climate Change Due to Spatial Structure Characteristics, Izmir
Mediha Burcu Slaydn Aydn, Hilmi Evren Erdin, Emine Duygu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2017.61587  Sayfalar 274 - 285

7.
Plan Kararlarnn Uygulanmasnda Bir Konsenss Oluturma ve birlii Deneyimi: zmir Kemeralt Sokak Salklatrma almalarnn yks
An Experience of Consensus Building and Collaboration in the Implementation of Planning Decisions: The Story of Izmir Kemeralt Street Rehabilitation Studies
Ayegl Altnrs rak
doi: 10.14744/planlama.2017.21932  Sayfalar 286 - 302

8.
Yeni Bir Soylulatrma Formu Olarak renciletirme (Studentification): Bosna-Hersek Mahallesinde (Konya) Deien Mahalle i Dinamikler
Studentification as a New Form of Gentrification: Changing Neighborhood Dynamics in Bosna Hersek Neighborhood (Konya)
Tuba Tuncer, Tolga slam
doi: 10.14744/planlama.2017.77698  Sayfalar 303 - 313

9.
Dnm Alanlarnda Yaam Kalitesi: Ankara, Akpnar Mahallesinden Ampirik Bulgular
Quality of Life in Regeneration Areas: Empirical Findings from the Akpnar Neighbourhood, Ankara, Turkey
Ezgi Orhan, Zerrin Ezgi Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2017.75436  Sayfalar 314 - 328

10.
Parsel Bazndaki Dnm Uygulamalarnn Kentsel Maliyetleri, Karyaka-Bostanl Mahallesi rnei
The Urban Cost of Parcel-Based Transformation: The Case of Karyaka-Bostanl Neighborhood
Hayat Zengin elik, Tolga ilingir
doi: 10.14744/planlama.2017.73745  Sayfalar 329 - 346

11.
Hanehalk Konut Hareketliliini Etkileyen Faktrler: Ankara rnei
Factors Affecting Household Housing Mobility: The Case of Ankara
Tanyel zeli Eceral, Aysu Uurlar
doi: 10.14744/planlama.2017.83007  Sayfalar 347 - 361

12.
Yapl evrelerde Zamana Bal Mekansal Deiimin Analitik Olarak llmesi ve Grselletirilmesi: stanbul Beyazt Meydan rnek Alan ncelemesi
Analytical Measuring and Visualization of Spatio-Temporal Change in Built Environments: Beyazt Square Case Study Area in Istanbul
Harun Ekinoglu, Aye Sema Kubat
doi: 10.14744/planlama.2017.35744  Sayfalar 362 - 374

LookUs & Online Makale