Planlama Dergisi - Planning: 33 (1)
Cilt: 33  Sayı: 1 - 2023
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa X

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Küresel Salgının Etnik Yansımaları: Salgının İlk Döneminde Suriyeli Mülteciler ve Yerleşimlerine Dair Çok Boyutlu Bir İncelenme
Ethnic Reflections of the Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in the First Phase of the Coronavirus Outbreak
Zerrin Ezgi Haliloğlu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.38980  Sayfalar 1 - 14

4.
Pazar Yeri Yerseçim-Planlama-Tasarım Ölçütleri ve COVID-19 Sonrası İçin Bir Ön Değerlendirme
Criteria for Location-Planning-Design of Bazaar Places and a Preliminary Assessment for the Post-COVID-19 Period
Burcu Ceylan, Aygün Erdoğan
doi: 10.14744/planlama.2022.98216  Sayfalar 15 - 39

5.
Kültürel Miras Yönetim Planlaması Kavramsal Çerçevesi ve İlgili Lisansüstü Araştırmalar Üzerine Bir İnceleme
Conceptual Framework for Cultural Heritage Management Planning and the Analysis of Related Graduate Thesis Studies
Evrim Ulusan
doi: 10.14744/planlama.2022.93276  Sayfalar 40 - 57

6.
İstanbul Haliç Surları’nın Ayvansaray ve Cibali Semtleri Arasındaki İzlerinin Kentsel Dinamikler ve Koruma Anlayışı Bağlamında İrdelenmesi
Examination of the Traces of İstanbul Golden Horn Walls Between Ayvansaray and Cibali Districts within the Context of Urban Dynamics and Conservation Approach
Funda Server Kerestecioğlu, Melis Bilgiç
doi: 10.14744/planlama.2022.69335  Sayfalar 58 - 85

7.
Tarihi Kent Merkezlerinde Bireysel Hızlı Toplu Taşımanın Etkin Bir Ulaşım Çözümü Olarak Kullanımı: İzmir Tarihi Kemeraltı Örneği
Using Personal Rapid Transit as an Effective Transport Solution in Historical Downtown Areas: A Case from Historic Kemeraltı, İzmir
Yavuz Duvarcı, Figen Akpınar
doi: 10.14744/planlama.2022.69926  Sayfalar 86 - 104

8.
Türkiye için Mahalle Ölçeğinde bir Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi Önerisi: SEEB-TR Mahalle
Development of A Neighborhood Sustainability Assessment System for Turkey: SEEB-TR Neighbourhood
Sema Ergönül, İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Nazire Papatya Seçkin, Mustafa Özgünler, Cem Baççıoğlu, Esra Turgut, Özge Boso Hanyalı
doi: 10.14744/planlama.2022.35683  Sayfalar 105 - 122

9.
Mahallede Kapsayıcı Kamusal Yaşam İçin Erişilebilirlik Denetimi
Controlling Accessibility for an Inclusive Public Life in a Neighbourhood
İlkay Dinç Uyaroğlu
doi: 10.14744/planlama.2022.15045  Sayfalar 123 - 142

10.
Kentsel Korumada Yerel Koruma Kapasitesi; Gaziantep ve Şanlıurfa Kentleri üzerinden Değerlendirme
Local Capacity in Urban Conservation, Case Studies; Gaziantep and Şanlıurfa
Burak Belge
doi: 10.14744/planlama.2022.59489  Sayfalar 143 - 166

11.
Bir Irmak Kıyı Düzenleme Projesinin Kentte Sosyal Adaletin Tesis Edilmesine Olan Katkısı Nedir?
What is the Contribution of a Riverside Design Project to the Establishment of Social Justice in the City?
Fatih Eren, Kübra Ayşe Yıldız Keçer
doi: 10.14744/planlama.2022.54227  Sayfalar 167 - 183

DERLEME
12.
Dünya’dan Örnekler ile Kentsel Yayılım Modelleri
Urban Expansion Models with Examples from the World
Sıla Balta, Emrah Yıldırım, Meryem Atik
doi: 10.14744/planlama.2022.78309  Sayfalar 184 - 195

GÖRÜŞ YAZISI
13.
İstanbul, Kabataş Transfer Merkezi ve Yakın Çevresinde Katılımcı Tasarım Süreci Üzerine Düşünceler
Reflections on the Participatory Design Process of Kabataş Transfer Center and Its Surroundings
Melih Birik, İdil Akyol Koçhan, İnci Olgun, Saadet Tugçe Tezer, Ahmetcan Alpan, Yasin Barış Göğüş, Derya Altıner Bozacı
doi: 10.14744/planlama.2023.76093  Sayfalar 196 - 200
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Neden “Hafif Raylı Toplu Taşıma Sistemi” Bizatihi Nazım İmar Plan Kararı Olmalıdır?
Why do "Light Rail Transit System" has to be an Exclusive Master Plan Decision?
Metin Şenbil, Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2023.42744  Sayfalar 201 - 204
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale