Kresel Salgnn Etnik Yansmalar: Salgnn lk Dneminde Suriyeli Mlteciler ve Yerleimlerine Dair ok Boyutlu Bir ncelenme [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 1-14 | DOI: 10.14744/planlama.2022.38980

Kresel Salgnn Etnik Yansmalar: Salgnn lk Dneminde Suriyeli Mlteciler ve Yerleimlerine Dair ok Boyutlu Bir ncelenme

Zerrin Ezgi Halilolu Kahraman
ankaya niversitesi, ehir ve Blge Planlama Blm, Ankara

Bu alma koronavirs salgnnn Suriyeli mlteciler zerindeki etkisini alg, bireysel korunma deneyimleri, ekonomik yap, sosyal ilikiler ve kenti kullanm pratikleri zerinden mahalle leinde incelemeyi amalamtr. Niteliksel bir aratrma yaklamnn benimsendii almada, temel veri kaynan Ulubey-nder Mahallelerinde (Ankara) yaayan Suriyeli mltecilerle gerekletirilen derinlemesine grmeler oluturmutur. Aratrmann bulgular salgnn Suriyeli mltecilerin ve yerletikleri mahallelerin ekonomik, sosyal ve meknsal yaps zerindeki etkisini ortaya koyarken, salgn ncesi ve sonras durumlarn karlatrma imkn da sunmutur. Aratrmann sonular Suriyeli mltecilerin salgn konusunda etkin bilgi edinme kaynaklarnn sosyal iliki ve iletiim alar ve sosyal medya kanallar olduunu gstermektedir. Suriyeli mltecilerin dini inanlar ile sosyal ve ekonomik gereksinimleri virsten etkilenmeyecekleri algsn ekillendirmekte ve alnan salgn tedbirlerine gsterdikleri tepki ve direnci aklamaktadr. Eriebilecekleri salk hizmetleri konusunda yetersiz bilgiye sahip olmalar, maske kullanm ve sosyal mesafe kurallarna uymamalar, aile yaplar, yaam ve alma ortamlarnn yaps virsn yaylma riskini artrmaktadr. Sokaklara yansyan insan hareketlilii ve alveri canllnn salgn ncesinde olduu gibi devam ettii izlenmi olsa da iten karlma ve STK yardmlarna snrl eriim nedeniyle aile gelirlerinde ve yaam standartlarnda azalmalar olduu tespit edilmitir. Bu durum alandaki dayanma alarnn ve sosyal ilikilerin glenmesinde etkili olmutur. Salgnn kadn ve erkein sosyalleme imknlarn farkl biimlerde etkiledii, sokaa kma yasaklarnn ve toplu ibadetlerin durdurulmasnn sosyal hayat olumsuz etkilendii belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Kresel salgn, Suriyeli mlteciler; Suriyeli mlteci yerleimleri; Ankara.

Ethnic Reflections of the Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in the First Phase of the Coronavirus Outbreak

Zerrin Ezgi Halilolu Kahraman
ankaya University, Department of City and Regional Planning, Ankara

This study aims to examine the effects of the coronavirus pandemic on Syrian refugees at the neighbourhood level within the framework of perceptions, personal protection experiences, economic and social structure, and practices of neighbourhood usage. The major data source of this qualitative study included in-depth interviews with Syrian refugees living in Ulubey-Onder Neighbourhoods (Ankara). The findings displayed the effects of the pandemic on Syrians and their settlements, and a comparison before and after the outbreak. The study demonstrated that the effective information sources of Syrians are composed of social and communicational networks, and social media platforms. Their religious beliefs and social and economic needs both shape their perception on not being contaminated, and explain their reaction towards and resistance to respect the measures of the outbreak. Their lack of knowledge on available health services, attitudes of ignoring the use of face masks and social distancing rules, family structures, and living and working conditions increase the risk of the spread of the virus. Although the crowded streets proved that human movement and commercial vitality in Syrian settlements continue as it was before the pandemic, the family incomes and standards of living diminished due to laid offs and limited access to donations of NGOs. This led to empowerment of solidarity networks and social relations in the area. Additionally, this study found out both gender differences in socialization opportunities, and negative effects of curfews and suspension of congregational praying activities on social life during pandemic times.

Keywords: The global outbreak, Syrian refugees; Syrian refugee settlements; Ankara.

Zerrin Ezgi Halilolu Kahraman. Ethnic Reflections of the Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in the First Phase of the Coronavirus Outbreak. Planning. 2023; 33(1): 1-14

Sorumlu Yazar: Zerrin Ezgi Halilolu Kahraman, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale