Planlama Dergisi
İstanbul, Kabataş Transfer Merkezi ve Yakın Çevresinde Katılımcı Tasarım Süreci Üzerine Düşünceler [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 196-200 | DOI: 10.14744/planlama.2023.76093

İstanbul, Kabataş Transfer Merkezi ve Yakın Çevresinde Katılımcı Tasarım Süreci Üzerine Düşünceler

Melih Birik, İdil Akyol Koçhan, İnci Olgun, Saadet Tugçe Tezer, Ahmetcan Alpan, Yasin Barış Göğüş, Derya Altıner Bozacı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kabataş Transfer Merkezi, Katılımcı Tasarım, Kamusal Mekân, Kentsel Tasarım, Kentsel Kamusal Projeler

Reflections on the Participatory Design Process of Kabataş Transfer Center and Its Surroundings

Melih Birik, İdil Akyol Koçhan, İnci Olgun, Saadet Tugçe Tezer, Ahmetcan Alpan, Yasin Barış Göğüş, Derya Altıner Bozacı
Urban And Regional Planning Department, Mimar Sinan Fine Arts Universtiy, İstanbul

Keywords: Kabataş Transfer Center, Participatory Design, Public Space, Urban Design, Urban Public Projects

Melih Birik, İdil Akyol Koçhan, İnci Olgun, Saadet Tugçe Tezer, Ahmetcan Alpan, Yasin Barış Göğüş, Derya Altıner Bozacı. Reflections on the Participatory Design Process of Kabataş Transfer Center and Its Surroundings. Planning. 2023; 33(1): 196-200

Sorumlu Yazar: Melih Birik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale