Planlama Dergisi - Planning: 33 (1)
Cilt: 33  Say: 1 - 2023
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa X

ARATIRMA MAKALESI
3.
Kresel Salgnn Etnik Yansmalar: Salgnn lk Dneminde Suriyeli Mlteciler ve Yerleimlerine Dair ok Boyutlu Bir ncelenme
Ethnic Reflections of the Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in the First Phase of the Coronavirus Outbreak
Zerrin Ezgi Halilolu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.38980  Sayfalar 1 - 14
Bu alma koronavirs salgnnn Suriyeli mlteciler zerindeki etkisini alg, bireysel korunma deneyimleri, ekonomik yap, sosyal ilikiler ve kenti kullanm pratikleri zerinden mahalle leinde incelemeyi amalamtr. Niteliksel bir aratrma yaklamnn benimsendii almada, temel veri kaynan Ulubey-nder Mahallelerinde (Ankara) yaayan Suriyeli mltecilerle gerekletirilen derinlemesine grmeler oluturmutur. Aratrmann bulgular salgnn Suriyeli mltecilerin ve yerletikleri mahallelerin ekonomik, sosyal ve meknsal yaps zerindeki etkisini ortaya koyarken, salgn ncesi ve sonras durumlarn karlatrma imkn da sunmutur. Aratrmann sonular Suriyeli mltecilerin salgn konusunda etkin bilgi edinme kaynaklarnn sosyal iliki ve iletiim alar ve sosyal medya kanallar olduunu gstermektedir. Suriyeli mltecilerin dini inanlar ile sosyal ve ekonomik gereksinimleri virsten etkilenmeyecekleri algsn ekillendirmekte ve alnan salgn tedbirlerine gsterdikleri tepki ve direnci aklamaktadr. Eriebilecekleri salk hizmetleri konusunda yetersiz bilgiye sahip olmalar, maske kullanm ve sosyal mesafe kurallarna uymamalar, aile yaplar, yaam ve alma ortamlarnn yaps virsn yaylma riskini artrmaktadr. Sokaklara yansyan insan hareketlilii ve alveri canllnn salgn ncesinde olduu gibi devam ettii izlenmi olsa da iten karlma ve STK yardmlarna snrl eriim nedeniyle aile gelirlerinde ve yaam standartlarnda azalmalar olduu tespit edilmitir. Bu durum alandaki dayanma alarnn ve sosyal ilikilerin glenmesinde etkili olmutur. Salgnn kadn ve erkein sosyalleme imknlarn farkl biimlerde etkiledii, sokaa kma yasaklarnn ve toplu ibadetlerin durdurulmasnn sosyal hayat olumsuz etkilendii belirlenmitir.
This study aims to examine the effects of the coronavirus pandemic on Syrian refugees at the neighbourhood level within the framework of perceptions, personal protection experiences, economic and social structure, and practices of neighbourhood usage. The major data source of this qualitative study included in-depth interviews with Syrian refugees living in Ulubey-Onder Neighbourhoods (Ankara). The findings displayed the effects of the pandemic on Syrians and their settlements, and a comparison before and after the outbreak. The study demonstrated that the effective information sources of Syrians are composed of social and communicational networks, and social media platforms. Their religious beliefs and social and economic needs both shape their perception on not being contaminated, and explain their reaction towards and resistance to respect the measures of the outbreak. Their lack of knowledge on available health services, attitudes of ignoring the use of face masks and social distancing rules, family structures, and living and working conditions increase the risk of the spread of the virus. Although the crowded streets proved that human movement and commercial vitality in Syrian settlements continue as it was before the pandemic, the family incomes and standards of living diminished due to laid offs and limited access to donations of NGOs. This led to empowerment of solidarity networks and social relations in the area. Additionally, this study found out both gender differences in socialization opportunities, and negative effects of curfews and suspension of congregational praying activities on social life during pandemic times.

4.
Pazar Yeri Yerseim-Planlama-Tasarm ltleri ve COVID-19 Sonras in Bir n Deerlendirme
Criteria for Location-Planning-Design of Bazaar Places and a Preliminary Assessment for the Post-COVID-19 Period
Burcu Ceylan, Aygn Erdoan
doi: 10.14744/planlama.2022.98216  Sayfalar 15 - 39
Tarm devrimi ile balayan yerleik hayatla birlikte insanlarn artk rnlerini ihtiya duyduklar baka mallarla deitirme gereksinimi ortaya kmtr. Bu gelenein yerleimlerde meydana getirdii, alc ve satclar buluturan ilk ticaret yerleri ise pazarlar olmutur. Bir yrenin kltrnde ve gnlk yaamnda gemiten gnmze en nemli kamusal mekanlardan biri olmalar itibariyle pazarlarn varlklarn sorunsuz srdrebilmeleri, bulunduklar zamann koullarna uygun biimde konumlanmalarn, planlanmalarn ve tasarlanmalarn gerektirir. Aralk 2019da, ilk vakalarironik ekildeinin Wuhan kentindeki bir canl hayvan ve deniz rnleri toptanc hali alanlarnda grlen ve hzla kresel bir salgna dnen COVID-19, zellikle kamusal ak mekanlar ile ticari kullanmlar dorudan etkileyerek gnlk rutinlerimizi deitirmitir. Dolaysyla, bu mekanlar ve kullanmlar, koronavirs pandemi sreci ve sonras dnem iin yeni normaller ve fiziksel mesafe kurallar erevesinde yeniden ele alnmaldr. COVID-19 sonra-sna ait deerlendirmelerin de yer ald bu almada, Trkiyede sosyal yaama dair nemli bir kamusal-ticari kullanm olan pazar yerlerinin yerseimi, planlama ve tasarmna ynelik bir ltler btnne ulamak amalanmtr. Bu kapsamda yaplan COVID-19 ncesi ve srecine ynelik yazn, dnya pazarlar ve mevzuat incelemeleri ile bir yerleimde nfusa etkin hizmet edebilecek pazarlarn yerseimi, planlama ve tasarm lekleri itibariyle sahip olmas gereken zellikler Pazar Yeri Planlama Tablosu (PYPT) ile ortaya konmutur. Devamnda, PYPTnin sade bir versiyonu, orta lekli bir kentin pazar yerleri zerinde test edilmitir.
With the advent of agricultural revolution, sedentary lifestyle called for people to exchange their surplus goods in return for the others they need. In settlements, emerged by this tradition, bazaars became the first commercial places where the sellers and buyers meet. Being one of the most important public places in the culture and daily-life of a particular locality from past to present, it is essential for bazaars to be located, planned, and designed in line with the requirements of the time so that they sustain their existence properly. COVID-19, initial cases of whichironicallywere seen among the staff of a live-animal and seafood wholesale wet market in Wuhan, China in December 2019, shortly transformed into a global pandemic, changed our daily routines by directly affecting the use of especially open public spaces and commercial places. Thus, these spaces and land-uses need to be reconsidered in terms of the new normals and physical distance rules during and after the coronavirus pandemic. This study, which also includes evaluations for the post-COVID-19 period, aimed at a set of holistic criteria for the location-planning-design of bazaar places that are important for social life in Trkiye regarding their public-commercial use. Accordingly, after examining the before and ongoing COVID-19 literature, world bazaars, and legislation; locational, planning, and design scale properties of bazaars that would effectively serve a local population are put forward by introducing the Bazaar Places Planning Table (BPPT). Subsequently, a simple version of BPPT is tested for bazaar places of a medium-scale city.

5.
Kltrel Miras Ynetim Planlamas Kavramsal erevesi ve lgili Lisansst Aratrmalar zerine Bir nceleme
Conceptual Framework for Cultural Heritage Management Planning and the Analysis of Related Graduate Thesis Studies
Evrim Ulusan
doi: 10.14744/planlama.2022.93276  Sayfalar 40 - 57
Ynetim plan kavram, kltrel miras alanlarnda uygulanan bir stratejik meknsal planlama yaklam olarak, neoliberalizm, evrecilik hareketleri ve postmodernizm ekseninde yaanan paradigma deiimlerinin sonucunda 1980lerde gelimeye balam, uluslararas koruma mevzuatnda 2000lerde, Trkiye'de ise 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununda 2004 ylnda yaplan deiiklikle yasallk kazanmtr. O tarihten bugne Trkiyede bu konudaki uygulama deneyimi ve akademik aratrmalar artmtr. Ne var ki, yrtlen bu aratrmalara ilikin detayl bir analiz henz yaplmamtr. Byle bir analiz, ynetim planlama kuram ile uygulamas arasnda gl bir ban kurulmasna katk salayabilir. Bu makale; ncelikle ynetim planlama yaklamnn ortaya kt sosyo-politik balam zetleyerek kavramn ok boyutlu doasn aktarmay, sonrasnda ise kltrel miras ynetim planlamas konusundaki akademik aratrmalara dnk ilginin analizini lisansst tezlere odaklanarak yaparak ynetim planlama yaklamnn Trkiye pratiindeki teori ve uygulama arasndaki ilikisi zerine bir tartma balatmay amalamaktadr. Aratrma sonunda; bugne kadarki aratrmalarda hangi boyutlarn ve hangi yntemsel yaklamlarn ele alnd zetlenmekte, ayrca daha fazla ilgi gerektiren boyutlar hakknda karmlar yaplmaktadr.
The concept of management planning started to develop as a strategic spatial planning approach applied in cultural heritage places in the 1980s as a result of the paradigm shifts in the axis of neoliberalism, environmentalism and postmodernism. It was legalized in the international protection legislation in the early 2000s, and accordingly in Trkiye in 2004, upon the amendment made in the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets No 2863. Practical experience and related academic research have improved since then, yet a detailed analysis of this academic research that would help building a link between heritage management theory and practice is absent. This article aims firstly to present socio-political strands that led to the emergence of this multifaceted concept, and then to analyze the academic interest in heritage management planning in cultural sites through post-graduate thesis studies in order to initiate a discussion on the relationship of management planning theory and practice within the Turkish context. The research outputs include a summary of dimensions analyzed and methodologies applied in the research conducted to date as well as considerations of dimensions that require further interest.

6.
stanbul Hali Surlarnn Ayvansaray ve Cibali Semtleri Arasndaki zlerinin Kentsel Dinamikler ve Koruma Anlay Balamnda rdelenmesi
Examination of the Traces of stanbul Golden Horn Walls Between Ayvansaray and Cibali Districts within the Context of Urban Dynamics and Conservation Approach
Funda Server Keresteciolu, Melis Bilgi
doi: 10.14744/planlama.2022.69335  Sayfalar 58 - 85
Tarihi Yarmadann Hali kylarndaki savunma yaplar olarak kentin geliimiyle e zamanl ina edilen Hali Deniz Surlar, gnmz stanbulunun tarihsel katmanllnn ve kltrel birikiminin nemli bir parasdr. Tarihsel srete Hali Deniz Surlar ilevini kaybederek nemli lde ykma urarken; Ayvansaray ve Cibali arasndaki blm, eitli yap gruplar veya kentsel alanlarla bir arada kalntlar halinde gnmze ulamtr. Ancak, tarihsel balamndan olduka kopmu ve alglanamaz durumdadr. Hali Surlarnn grnmezliinin artmasyla birlikte korunmas konusundaki farkndaln gelitirilemedii dnlmektedir. Makalede Hali Deniz Surlarnn zgn fiziksel btnlndeki kayplarn ve mevcut izlerin tespiti yaplm, Ayvansaray ve Cibali arasndaki gnmze ulaan blmlerinin meknsal analiz yntemi ile alglanabilirliini ve grnrln olumsuz etkileyen koruma sorunlar belirlenmitir. almann ilk aamas, Hali Surlarnn kronolojik geliimindeki kentsel dinamikler nda belirlenen dnm noktalar iskeletinde, koruma anlayndaki gelimeler ve Dnya zerindeki dier kent surlarnn dnm ile ilikilendirilerek Hali Surlarnn zgn fiziksel btnlndeki deiimlerin ve yaanan kayplarla birlikte izlerinin haritalandrlmasn iermektedir. kinci aamada, Ayvansaray - Cibali arasnda Hali Surlarnn izleri ve yakn evresinde meknsal analizler ve lekli fotoraf ekimleri araclyla gnmz durumuna ynelik tespitler yaplmtr. Kentsel dinamikler etkisinde koruma sorunlar; bayndrlk ve imar faaliyetleri, ulam kararlar ve trafik yk, plansz ve dzensiz yaplama, levsel, meknsal ve sosyal srekliliin salanamamas, tescil kayd eksiklii, bilgilendirme dzenlemelerinin eksiklii, toplumsal ve ynetsel anlamda koruma bilincinin yeterli dzeyde gelimemi olmas ve temelde farkl menfaat gruplarn kapsayan btncl bir ynetim plannn olmay olarak belirlenmitir.
The Golden Horn Sea Walls that were built simultaneously with the development of the city, as one of the defence buildings are a significant component of the historical stratification and cultural accumulation of Istanbuls Historical Peninsula. Although it has been severely destroyed by urban transformations during the historical process, the part of it between the districts of Ayvansaray and Cibali has remained as ruins with various building groups or urban areas. But it is quite detached from and unnoticeable in its historical context. It is considered that the high level of invisibility of the Sea Walls, awareness of the preservation of it has not been quite developed. In this study, losses of the original integrity and the existing traces of the Sea Walls are detected and urban preservation problems of the remaining walls between Ayvansaray and Cibali are determined. The first phase of the study includes determination of the turning points in the light of urban dynamics in the chronological development of Istanbul with the developments of the conservation knowledge and the transformation of other city walls in the World. In the second phase, the current situation is determined through spatial analysis method and scaled photographs of the remainings of the Sea Walls between Ayvansaray and Cibali districts. Preservation problems within the context of urban dynamics have presented such as public works and zoning activities, unproper transportation decisions, unplanned new buildings, lack of functional, spatial and social continuity and absence of the integrated "management plan" that includes different interest groups.

7.
Tarihi Kent Merkezlerinde Bireysel Hzl Toplu Tamann Etkin Bir Ulam zm Olarak Kullanm: zmir Tarihi Kemeralt rnei
Using Personal Rapid Transit as an Effective Transport Solution in Historical Downtown Areas: A Case from Historic Kemeralt, zmir
Yavuz Duvarc, Figen Akpnar
doi: 10.14744/planlama.2022.69926  Sayfalar 86 - 104
Kentsel mirasn korunmas balamnda pek ok sorunun temelinde ulam sistemi ve zel ulam trleri bulunmaktadr. Buna karn kentsel yeniletirme, yeniden canlandrma, ve/veya kltrel mirasn korunmasnda ulama ilikin konularn yeterince gzetildiini sylemek zordur. Halbuki ekonomik canlln salanmas srdrlmesi, ulam sistemi ve arazi kullanm ilikisinin salkl kurulmas ve dezavantajl sosyal gruplarn eriim, hareketlilik ihtiyalarnn gzetilmesi iin ulamn zellikle kentsel koruma alanna entegrasyonu nem tamaktadr. stelik ada ulam trleri kullanlsa dahi ok dikkatli mdahale edilmesi gereken miras alanlarnda eitli evresel ve sosyal sorunlar ortaya kmaktadr. Bu makale mikro-simlasyon yaklamyla Bireysel Hzl Toplu Tam (BHT) sisteminin fiziki olarak uygulanabilirliinin, dezavantajl gruplarn yerel dzeydeki ulam ihtiyalarnn karlanabilirliinin, ve arazi kullanm, hava kirlilii, gvenlik, srdrlebilirlik trnden evresel ve sosyal etkilerinin aratrlmasn hedeflemektedir. almada BHT sisteminin mikro-simlasyon ynteminin kullanlmasyla, anlan tm bu unsurlara zm salanm ve dorulanabilir kantlar biiminde ortaya konmutur. Bulgular hareketliliin BHT teknolojisiyle eit bir biimde salandn, sosyoekonomik faydalar olduunu ve tm bunlarn yansra fiziki olarak da sistemin uygulanabileceini gstermitir. almada BHT teknolojisinin evreci ve srdrlebilir olduu, kentsel sit alanlarnn korunmasnda etkin bir zm olduuna dair bilgi salanmtr.
Many issues related to the conservation of urban heritage are closely related to the transit system and the use of private transportation. Regeneration, revitalization, and/or heritage conservation are not properly managed due to problems arising directly from inconvenient transport solutions that cannot provide or resolve the accessibility and mobility needs of vulnerable groups together with inappropriate space management while indirectly causing economic shrinkage and loss of vitality. Furthermore, even if modern modes of transportation are used, they will cause significant environmental and societal difficulties, making them unsuitable for such sensitive places. This article, using a micro-simulation approach, investigates whether a Personal Rapid Transit system is physically applicable, and whether it can meet existing travel requirements to prove that it is sufficient for the needs of local level mobility, and finally whether other environmental/social impacts such that land use, air pollution, safety, sustainability are positive or negative. As a method, these outputs of the system application are presented as validations of the usefulness of the PRT. Finally, it was found that there is a gain in productivity in terms of mobility as well as other socio-economic benefits besides the physical applicability of the method. The study's goal is to get the information out about how PRT technology may help produce more ecologically friendly and sustainable solutions while also conserving historical assets.

8.
Trkiye iin Mahalle leinde bir Srdrlebilirlik Deerlendirme Sistemi nerisi: SEEB-TR Mahalle
Development of A Neighborhood Sustainability Assessment System for Turkey: SEEB-TR Neighbourhood
Sema Ergnl, nci Olgun, idem Tekin, Nazire Papatya Sekin, Mustafa zgnler, Cem Baolu, Esra Turgut, zge Boso Hanyal
doi: 10.14744/planlama.2022.35683  Sayfalar 105 - 122
Tm sektrlerde enerji verimliliinin artrlmas ve doal kaynaklarn korunmas, zellikle yenilenebilir rnler, binalar, sreler, teknolojiler ve hizmetler ile evre kirliliinin nlenmesi iin yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanmnn yaygnlatrlmas son derece nemlidir. Bina gelitirme srecinde bilgi ve teknolojinin ekonomik deere dnmnn gstergeleri, evre dostu binalarn yaam dngleri boyunca enerji verimli olmalar ve meknsal kalitenin sertifika sistemleri ile denetlenmesi nedeniyle iletme maliyetlerinin deceidir. Bu balamda direktifler ve ynergeler, enerji, planlama ve konut alanlarnda st lekte btncl bir yaklam ngrmektedir. Ulam, enerji ve teknoloji altyaplarnn oluturulmas zellikle ehir, bina ve rn leinde zerinde durulmas gereken konulardr. Teknolojik zmlerin toplum odakl zmlerle birlikte deerlendirilmesi yapl evrenin iyiletirilmesine yardmc olabilir. Bu anlamda kentsel lekte srdrlebilir deerlendirme sistemleri baz dnm konularna zm getirmekte ve birok aktr bir araya getirerek ortak bir vizyon elde edilmesine zemin hazrlamaktadr. Gelimi lkelerdeki planlama politikalarnn yansmas olan byle bir sistem Trkiye'de henz mevcut deildir. Bu alma, Trkiyeye zg bir lme ve izleme arac gelitirilmesinin ilk adm olarak SEEB-TR Mahalle deerlendirme sistemini tantmaktadr. Gelitirilen sistemin inaat sektrnde kentsel mekn iin bir kalite deerlendirme kriteri olaca dnlmektedir.
It is extremely important to improve energy efficiency in all sectors and to spread the use of renewable energy resources to protect natural resources, especially to prevent environmental pollution with renewable products, buildings, processes, technologies, and services. Indicators of the transformation of knowledge and technology into economic value in the building development process are that the operating costs will decrease since environmentally friendly buildings are energy efficient throughout their life cycle and spatial quality is audited by certification systems. In this context, directives and directions foresee a holistic approach in the fields of energy, planning, and housing at an upper scale. The establishment of transportation, energy, and technology infrastructures is the issues that need to be emphasized especially in the city, building, and product scale. The evaluation of techno-logical solutions together with communityoriented solutions may help to improve the built environment. In this sense, sustainability assessment systems at urban scale provide solutions to some transformation matters and also set ground to obtain a shared vision by bringing together many actors. This kind of system, which is the reflection of planning policies in developed countries, is not yet available in Turkey. This paper introduces SEEB-TR Neighborhood assessment system which is developed specifically for Turkey as a new measurement and monitoring tool. It is considered that the developed system will be a quality assessment criterion for urban space in the construction sector.

9.
Mahallede Kapsayc Kamusal Yaam in Eriilebilirlik Denetimi
Controlling Accessibility for an Inclusive Public Life in a Neighbourhood
lkay Din Uyarolu
doi: 10.14744/planlama.2022.15045  Sayfalar 123 - 142
Meknsal eriilebilirlik, kentlerde adil ve kapsayc kamusal yaamn oluumu iin n koullardan birisidir. Herkes iin eit eriilebilir kentlerin oluumunda, dnsel, mimari, yasal ve rgtsel sistemin nemli etkisi vardr. Kanunlarda, ynetmeliklerde ve tasarm standartlarnda yer alan eriilebilir tasarm konusundaki kurallar, normlar ve ltler, gerekli mimari tasarm kriterlerini sunmalarna ramen, kamusal mekanlarda fiziksel eriimle ilgili problemler yaanmakta ve bu nedenle insanlar hala temel hak ve zgrlklerinden mahrum kalmaktadrlar. Bu alma, Trkiyede yasal belgeler ok ak bir ekilde kapsayc kamusal mekanlarn ve sokaklarn oluumuna dair hkmler iermesine ramen, neden hala kentlerimizde bu dnmlerin gereklemediini anlamay hedeflemektedir. Bu kapsamda, mahalle leinde eriilebilirlik uygulamalarnn dnsel, mimari, yasal ve rgtsel alt yapsnn deerlendirilmesi amalanmaktadr. Kapsayc kamusal mekanlarn tasarm ve uygulama srecindeki denetimi kavram, Kevin Lynchin (1981) verimli ve adil ehir yaam zerine kurduu yi ehir Formu teorisinde tanmlad eriim ve kontrol parametreleri ile tartlmaktadr. Mahalle ynetiminin katlmc bir yaklamla aktif bir ekilde srdrlmeye alld idem Mahallesi, bu almada rneklem olarak seilmitir. Kolektif bir yap iinde ynetilen idem Mahallesinde, ilgili paydalarla derinlemesine syleiler yaparak, eriilebilirlik denetiminin gerekte nasl deneyimlendii, bir arada alma ve iletiim ortamnn varl ve zayflklar tartlmaktadr. almann kuramsal yaklam ve alan almasndan edinilen bilgiler nda, almann sonucu mahalle leinde eriilebilirlik izleme ve denetleme sreci ve rgtsel iletiim ortam zerine deerlendirme ve neriler iermektedir.
Spatial accessibility is one of the prerequisites for creating an inclusive public life in cities. Its success depends on intellectual, architectural, legal, and organisational aspects. Although legal rules about accessibility included in laws, regulations, and technical design standards mandate necessary architectural criteria for an inclusive public life, individuals might still be excluded from urban spaces and therefore deprived of their fundamental rights and freedoms in public life. This study focuses on why inclusive urban streets and public spaces have not been created yet in Turkey, although legal documents clearly dictate requirements for providing accessible environments for all. In this context, it is aimed to evaluate the intellectual, architectural, legal, and organizational infrastructure of accessibility practices at the neighbourhood scale. The concept of 'control' in the design and implementation of inclusive public spaces is discussed with the parameters of 'access' and 'control' defined by Kevin Lynch (1981) in his theory of 'Good City Form' based on efficient and fair city life. idem Neighbourhood, where local management is tried to be carried out with a participatory approach, was chosen as the sample area in this study. In idem District, which is managed in a collective structure, in-depth interviews are held with relevant stakeholders, and how accessibility management is experienced, the existence and weaknesses of a working and communication environment together are discussed. In the light of the theoretical approach of the study and the information obtained from the field study, the result of the study includes evaluations and suggestions on the accessibility monitoring and controlling process and organizational communication environment at the neighbourhood scale.

10.
Kentsel Korumada Yerel Koruma Kapasitesi; Gaziantep ve anlurfa Kentleri zerinden Deerlendirme
Local Capacity in Urban Conservation, Case Studies; Gaziantep and anlurfa
Burak Belge
doi: 10.14744/planlama.2022.59489  Sayfalar 143 - 166
Kentsel koruma mdahaleleri ve yerel halk tarafndan benimsenmesi deerlendirildiinde, baz kentlerde yaplan almalarn benzerlerine gre daha baarl olduu grlmektedir. Uluslararas belgeler, kentsel korumay belirli bir kurumun grevi olarak deil, farkl aktrlerin ortak sorumluluu olarak tanmlamaktadr. Sorumluluk, toplumun her dzeyinde bilin ve farkndalk gerektirir. Yerel aktrlerin ve kurumlarn koruma faaliyetlerindeki rolleri, tarihi evre ile dorudan ilikileri nedeniyle nemlidir. Bu balamda makalede, kentsel koruma srecinin baars ve etkili sonularnda bir faktr olarak tanmlanan yerel koruma kapasitesi kavram anlatlmaktadr. Yerel koruma kapasitesi, yerel ynetimler ile yerel toplum arasndaki yetkinlik, deneyim, bilgi birikimi ve kentsel korumaya olan ballklar arasndaki karlkl iliki ann btn olarak tanmlanmaktadr. Gaziantep ve anlurfa rnek alma alanlar olarak seilmitir. Her iki ehirde de 2004 ylndan itibaren youn olarak kentsel koruma almalar yrtlmektedir. Bu nedenle, yaklak 20 yllk bir sre iin karlatrmal bir deerlendirme yaplabilmektedir. Bu balamda, ncelikle 2011 ylnda tamamlanan aratrma sonularndan hareketle, Gaziantep'in yerel koruma kapasitesinin zellikle birlikte i yapabilme becerileri asndan anlurfa'ya gre daha yksek olduu vurgulanmaktadr. Daha sonra yerel koruma kapasitesindeki farkllklar, son 10 ylda blge ve ehirlerdeki deiimlere dayal olarak bir deerlendirme yaplmaktadr.
When we evaluate urban conservation inteventions and their adoption by the local people, it is seen that the studies carried out in some cities are more successful than in similar ones. International documents define urban conservation as a joint responsibility of different actors rather than the task of a specific institution. The responsibility requires consciousness and awareness at every level of society. The roles of local actors and institutions in conservation activities are essential because of their direct relationship within the historical environment. In this context, the article describes the term of local conservation capacity that will be defined as a factor in the success and effective results of urban conservation process. Local conservation capacity is defined as the whole of the interrelationship network between local authorities and the local community, together with their competence, experience, know-how, and dedication to urban conservation. Gaziantep and anlurfa were selected as case study areas in order to elaborate local conservation capacity. In both cities, some sort of urban conservation works had been completed since 2004, so a comparative evaluation is probable to be made for a period of approximately 20 years. In this context, first of all, based on the results of the research completed in 2011 it is emphasized that the local conservation capacity in Gaziantep is higher than in anlurfa, especially in terms of ability to working together. Afterward, an evaluation is made based on differences in local conservation capacity, changes in the region and cities in the last 10 years.

11.
Bir Irmak Ky Dzenleme Projesinin Kentte Sosyal Adaletin Tesis Edilmesine Olan Katks Nedir?
What is the Contribution of a Riverside Design Project to the Establishment of Social Justice in the City?
Fatih Eren, Kbra Aye Yldz Keer
doi: 10.14744/planlama.2022.54227  Sayfalar 167 - 183
Meknsal planlamann ne kan amalarndan biri sosyal adaleti tesis etmektir. Ancak kentlerde sosyal adaletin tesisi bir anda gereklemez. Hayata geirilen her kentsel proje, fayda ve maliyetlerin toplumda yeniden datlmasna neden olur. Bu yolla kentsel projeler toplumda sosyal adalet oluumuna olumlu veya olumsuz ynde belli bir katk yapar. Bu almada bir rmak ky dzenleme projesinde ortaya kan ekonomik fayda ve maliyeti tespit etmek, fayda ve maliyetin proje paydalar arasnda finansal olarak nasl paylaldn ortaya karmak ve sosyal adalet perspektifinden sonucu yorumlamak amalanmtr. Kentsel projeler sonucu oluan ekonomik faydann yeniden kamuya (devlete ve topluma) aktarlmas sosyal adaletin tesisi noktasnda en nemli konudur. Aratrma, kentsel projelere bal ortaya kan ekonomik faydann kamuya adil ekilde dnnn salanp salanmad meselesini sorgulamay hedeflemektedir. Aratrmada literatr taramas, dokman incelemesi, saha aratrmas ve fayda-maliyet analizi yntemleri birlikte kullanlmtr. Antalyann dou ksmnda bulunan ilelerinden Manavgatn, yerel ynetimi tarafndan projelendirilerek uygulanan rmak ky dzenleme projesi rnek alan olarak seilmitir. 2015 ylnda tamamlanan Manavgat Irmak Ky Dzenleme Projesinin, belli bir etki alan iinde yllar iinde ne kadar ekonomik art deer rettii, bu art deerin hangi aktrler tarafndan nasl paylald konusu ayrntl aratrlm, fayda-maliyet analizi yaplmtr. Aratrma, projenin dourduu deer artlarnn Manavgatllar arasnda ksmen adil paylaldn ortaya koymutur. Sosyal adalet perspektifinden bakldnda frsat eitlii sunma, servet konsantrasyonunu ve mlkiyet konsantrasyonunu nleme anlamnda ORTA, meknsal adaleti ve kamu yararn salama anlamnda GL ekilde projenin Manavgatta sosyal adalet oluumuna katkda bulunduu belirlenmitir. alma, sosyal adaletin meknsal bir bileeninin mutlaka olduunu ve sosyal adaletin toplumsal olarak retilen bir olgu olduunu gstermesi bakmndan nem arz etmektedir.
One of the prominent aims of spatial planning is to establish social justice. However, the establishment of social justice in cities does not happen all at once. Every urban project result in a redistribution of benefits and costs in society. In this way, urban projects make a positive or negative contribution to the formation of social justice. This study aims to determine the economic benefits and costs arising in a riverside design project, to reveal how the benefits and costs are shared financially among the project stakeholders, and to interpret the result from the perspective of social justice. Transferring the economic benefits resulting from urban projects to the public (state and society) is the most important issue at the point of establishing social justice. The research goal is to question the issue of whether the economic benefit arising from urban projects is provided to the public. In the research, literature review, document review, field research and cost-benefit analysis methods were used together. The riverside project designed and implemented by the local government of Manavgat, one of the districts in Antalya, was chosen as a case area. The issue of how much economic surplus value the Manavgat Riverside Design Project, which was completed in 2015, produces over the years within a certain impact area, and how this surplus value is shared by which actors, has been researched in detail and a cost-benefit analysis has been made. The research revealed that the value increases caused by the project were shared fairly among the people of Manavgat. From the perspective of social justice, it has been determined that the project contributes to the formation of social justice in Manavgat, MEDIUM in terms of providing equality of opportunity, preventing wealth concentration and property concentration, and STRONG in terms of providing spatial justice and public interest. The study is important in terms of showing that there is a spatial component of social justice and that social justice is a socially produced phenomenon.

DERLEME
12.
Dnyadan rnekler ile Kentsel Yaylm Modelleri
Urban Expansion Models with Examples from the World
Sla Balta, Emrah Yldrm, Meryem Atik
doi: 10.14744/planlama.2022.78309  Sayfalar 184 - 195
Gnmzde kentlerin hzl geliimi ile kent evresi krsal peyzajlarn ve krsal karakterlerin deiime uramas sonucunda, net bir kr-kent ayrm yaplmas mmkn olmamaya balamtr. Bununla birlikte artk sadece kentlerin deil kent d alanlarn da bymeye balamasyla daha da karmak yaplar olumakta, kentin krsal peyzajlar etkilemesi ve deitirmesi sonucunda yeni ara kesitler ve tanmlamalar ortaya kmaktadr. Bu noktada alan kullanmlarnn net olarak belirlenemedii ve snrlandrmann zor olduu kentsel ve krsal alanlarda beliren gei ve yaylm blgelerinin doru planlama sreleri ile krsal ve kentsel karakterlerin korunmas adna izlenmesi ihtiyac domutur. Yaylm ok youn bir blgeden az youn bir blgeye olan hareketi ifade etmekte olup, bu alma ile kentsel ve krsal peyzajlar arasnda kalan alan kullanmlarnn deimesi ve dnmesiyle yaylmn bir sonucu olarak ortaya kan yeni ara blgelerde oluan kentsel yaylm tanmlar; Burlv - sve rnei zerinden kent evresi yerleim alanlar (sub-urban), angay, in rnei zerinden gei blgesi (periphery), Gaboron, Afrika rnei zerinden saak peyzajlar (fringe) ve ABD rnei zerinden kentsel-krsal yaylm (sprawl) rnekleri ile incelenmi ve kent evresi krsal yaylm peyzajlar ve karakteristikleri iin meknsal bir erevede ifade edilmeye allmtr. Kentsel yaylmdan en ok etkilenen alanlarn kentlerin evresindeki krsal-tarmsal alanlar olmas ve dolaysyla bu alanlarn varln srdrebilmesinin ortaya kan ara blgelerin doru planlanmasndan getii dnlmektedir.
Today, due to the rapid development of cities and the change in rural landscapes and characters around the city, it has become impossible to make a clear rural-urban distinction. However, with the growth of not only cities but also non-urban areas, more complex structures are formed, and new intersections and definitions emerge due to the city's influence and change in rural landscapes. At this point, the need to monitor the transition and expansion zones that appear in urban and rural areas, where the use of land cannot be clearly determined and where it is difficult to limit, has arisen in order to protect the rural and urban characters with the right planning processes. Expansion refers to the movement from a very dense region to a less dense region. With this study, the definitions of urban sprawl formed in new intermediate regions that emerged as a result of sprawl with the change and transformation of land use between urban and rural landscapes; Burlv - sub-urban settlementsthrough the Swedish example, periphery from the Shanghai, China example, Gaboron, fringe from the African example, and urban-rural from the USA example sprawl examples and the urban environment has been tried to be expressed in a spatial framework for rural scattering landscapes and characteristics. It is thought that the areas most affected by the urban sprawl are the rural-agricultural areas around the cities, and therefore the survival of these areas depends on the correct planning of the emerging intermediate zones.

GR YAZISI
13.
stanbul, Kabata Transfer Merkezi ve Yakn evresinde Katlmc Tasarm Sreci zerine Dnceler
Reflections on the Participatory Design Process of Kabata Transfer Center and Its Surroundings
Melih Birik, dil Akyol Kohan, nci Olgun, Saadet Tuge Tezer, Ahmetcan Alpan, Yasin Bar G, Derya Altner Bozac
doi: 10.14744/planlama.2023.76093  Sayfalar 196 - 200
Makale zeti |Tam Metin PDF

14.
Neden Hafif Rayl Toplu Tama Sistemi Bizatihi Nazm mar Plan Karar Olmaldr?
Why do "Light Rail Transit System" has to be an Exclusive Master Plan Decision?
Metin enbil, Emine Yetikul
doi: 10.14744/planlama.2023.42744  Sayfalar 201 - 204
Makale zeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale