Planlama Dergisi
Neden “Hafif Raylı Toplu Taşıma Sistemi” Bizatihi Nazım İmar Plan Kararı Olmalıdır? [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 201-204 | DOI: 10.14744/planlama.2023.42744

Neden “Hafif Raylı Toplu Taşıma Sistemi” Bizatihi Nazım İmar Plan Kararı Olmalıdır?

Metin Şenbil1, Emine Yetişkul2
1Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hafif raylı toplu taşıma sistemi, nazım imar planı, kentsel dönüşüm, toplu taşıma odaklı gelişim, toplu taşıma odaklı kentsel dönüşüm.

Why do "Light Rail Transit System" has to be an Exclusive Master Plan Decision?

Metin Şenbil1, Emine Yetişkul2
1Gazi University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Ankara
2Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Ankara

Keywords: Light rail transit system, urban master plan, urban transformation, transit oriented development, transit oriented urban transformation.

Metin Şenbil, Emine Yetişkul. Why do "Light Rail Transit System" has to be an Exclusive Master Plan Decision?. Planning. 2023; 33(1): 201-204

Sorumlu Yazar: Metin Şenbil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale