Planlama Dergisi
Küresel Salgının Etnik Yansımaları: Salgının İlk Döneminde Suriyeli Mülteciler ve Yerleşimlerine Dair Çok Boyutlu Bir İncelenme [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 1-14 | DOI: 10.14744/planlama.2022.38980

Küresel Salgının Etnik Yansımaları: Salgının İlk Döneminde Suriyeli Mülteciler ve Yerleşimlerine Dair Çok Boyutlu Bir İncelenme

Zerrin Ezgi Haliloğlu Kahraman
Çankaya Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Bu çalışma koronavirüs salgınının Suriyeli mülteciler üzerindeki etkisini algı, bireysel korunma deneyimleri, ekonomik yapı, sosyal ilişkiler ve kenti kullanım pratikleri üzerinden mahalle ölçeğinde incelemeyi amaçlamıştır. Niteliksel bir araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışmada, temel veri kaynağını Ulubey-Önder Mahallelerinde (Ankara) yaşayan Suriyeli mültecilerle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler oluşturmuştur. Araştırmanın bulguları salgının Suriyeli mültecilerin ve yerleştikleri mahallelerin ekonomik, sosyal ve mekânsal yapısı üzerindeki etkisini ortaya koyarken, salgın öncesi ve sonrası durumlarını karşılaştırma imkânı da sunmuştur. Araştırmanın sonuçları Suriyeli mültecilerin salgın konusunda etkin bilgi edinme kaynaklarının sosyal ilişki ve iletişim ağları ve sosyal medya kanalları olduğunu göstermektedir. Suriyeli mültecilerin dini inançları ile sosyal ve ekonomik gereksinimleri virüsten etkilenmeyecekleri algısını şekillendirmekte ve alınan salgın tedbirlerine gösterdikleri tepki ve direnci açıklamaktadır. Erişebilecekleri sağlık hizmetleri konusunda yetersiz bilgiye sahip olmaları, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymamaları, aile yapıları, yaşam ve çalışma ortamlarının yapısı virüsün yayılma riskini artırmaktadır. Sokaklara yansıyan insan hareketliliği ve alışveriş canlılığının salgın öncesinde olduğu gibi devam ettiği izlenmiş olsa da işten çıkarılma ve STK yardımlarına sınırlı erişim nedeniyle aile gelirlerinde ve yaşam standartlarında azalmalar olduğu tespit edilmiştir. Bu durum alandaki dayanışma ağlarının ve sosyal ilişkilerin güçlenmesinde etkili olmuştur. Salgının kadın ve erkeğin sosyalleşme imkânlarını farklı biçimlerde etkilediği, sokağa çıkma yasaklarının ve toplu ibadetlerin durdurulmasının sosyal hayatı olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Küresel salgın, Suriyeli mülteciler; Suriyeli mülteci yerleşimleri; Ankara.

Ethnic Reflections of the Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in the First Phase of the Coronavirus Outbreak

Zerrin Ezgi Haliloğlu Kahraman
Çankaya University, Department of City and Regional Planning, Ankara

This study aims to examine the effects of the coronavirus pandemic on Syrian refugees at the neighbourhood level within the framework of perceptions, personal protection experiences, economic and social structure, and practices of neighbourhood usage. The major data source of this qualitative study included in-depth interviews with Syrian refugees living in Ulubey-Onder Neighbourhoods (Ankara). The findings displayed the effects of the pandemic on Syrians and their settlements, and a comparison before and after the outbreak. The study demonstrated that the effective information sources of Syrians are composed of social and communicational networks, and social media platforms. Their religious beliefs and social and economic needs both shape their perception on not being contaminated, and explain their reaction towards and resistance to respect the measures of the outbreak. Their lack of knowledge on available health services, attitudes of ignoring the use of face masks and social distancing rules, family structures, and living and working conditions increase the risk of the spread of the virus. Although the crowded streets proved that human movement and commercial vitality in Syrian settlements continue as it was before the pandemic, the family incomes and standards of living diminished due to laid offs and limited access to donations of NGOs. This led to empowerment of solidarity networks and social relations in the area. Additionally, this study found out both gender differences in socialization opportunities, and negative effects of curfews and suspension of congregational praying activities on social life during pandemic times.

Keywords: The global outbreak, Syrian refugees; Syrian refugee settlements; Ankara.

Zerrin Ezgi Haliloğlu Kahraman. Ethnic Reflections of the Global Outbreak: A Multi-Dimensional Examination on Syrian Refugees and Settlements in the First Phase of the Coronavirus Outbreak. Planning. 2023; 33(1): 1-14

Sorumlu Yazar: Zerrin Ezgi Haliloğlu Kahraman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale