Dnyadan rnekler ile Kentsel Yaylm Modelleri [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 184-195 | DOI: 10.14744/planlama.2022.78309

Dnyadan rnekler ile Kentsel Yaylm Modelleri

Sla Balta, Emrah Yldrm, Meryem Atik
Akdeniz niversitesi, Mimarlk Fakltesi Peyzaj Mimarl Blm, Antalya

Gnmzde kentlerin hzl geliimi ile kent evresi krsal peyzajlarn ve krsal karakterlerin deiime uramas sonucunda, net bir kr-kent ayrm yaplmas mmkn olmamaya balamtr. Bununla birlikte artk sadece kentlerin deil kent d alanlarn da bymeye balamasyla daha da karmak yaplar olumakta, kentin krsal peyzajlar etkilemesi ve deitirmesi sonucunda yeni ara kesitler ve tanmlamalar ortaya kmaktadr. Bu noktada alan kullanmlarnn net olarak belirlenemedii ve snrlandrmann zor olduu kentsel ve krsal alanlarda beliren gei ve yaylm blgelerinin doru planlama sreleri ile krsal ve kentsel karakterlerin korunmas adna izlenmesi ihtiyac domutur. Yaylm ok youn bir blgeden az youn bir blgeye olan hareketi ifade etmekte olup, bu alma ile kentsel ve krsal peyzajlar arasnda kalan alan kullanmlarnn deimesi ve dnmesiyle yaylmn bir sonucu olarak ortaya kan yeni ara blgelerde oluan kentsel yaylm tanmlar; Burlv - sve rnei zerinden kent evresi yerleim alanlar (sub-urban), angay, in rnei zerinden gei blgesi (periphery), Gaboron, Afrika rnei zerinden saak peyzajlar (fringe) ve ABD rnei zerinden kentsel-krsal yaylm (sprawl) rnekleri ile incelenmi ve kent evresi krsal yaylm peyzajlar ve karakteristikleri iin meknsal bir erevede ifade edilmeye allmtr. Kentsel yaylmdan en ok etkilenen alanlarn kentlerin evresindeki krsal-tarmsal alanlar olmas ve dolaysyla bu alanlarn varln srdrebilmesinin ortaya kan ara blgelerin doru planlanmasndan getii dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kent-kr gei blgeleri, kentsel peyzaj; kentsel yaylm; krsal peyzaj; yaylm modelleri.

Urban Expansion Models with Examples from the World

Sla Balta, Emrah Yldrm, Meryem Atik
Akdeniz University, Faculty of Architecture, Department of Landscape Architecture, Antalya

Today, due to the rapid development of cities and the change in rural landscapes and characters around the city, it has become impossible to make a clear rural-urban distinction. However, with the growth of not only cities but also non-urban areas, more complex structures are formed, and new intersections and definitions emerge due to the city's influence and change in rural landscapes. At this point, the need to monitor the transition and expansion zones that appear in urban and rural areas, where the use of land cannot be clearly determined and where it is difficult to limit, has arisen in order to protect the rural and urban characters with the right planning processes. Expansion refers to the movement from a very dense region to a less dense region. With this study, the definitions of urban sprawl formed in new intermediate regions that emerged as a result of sprawl with the change and transformation of land use between urban and rural landscapes; Burlv - sub-urban settlementsthrough the Swedish example, periphery from the Shanghai, China example, Gaboron, fringe from the African example, and urban-rural from the USA example sprawl examples and the urban environment has been tried to be expressed in a spatial framework for rural scattering landscapes and characteristics. It is thought that the areas most affected by the urban sprawl are the rural-agricultural areas around the cities, and therefore the survival of these areas depends on the correct planning of the emerging intermediate zones.

Keywords: Urban-rural periphery, urban landscape; urban sprawl; rural landscape; sprawl models.

Sla Balta, Emrah Yldrm, Meryem Atik. Urban Expansion Models with Examples from the World. Planning. 2023; 33(1): 184-195

Sorumlu Yazar: Sla Balta, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale