Planlama Dergisi
Kentsel Korumada Yerel Koruma Kapasitesi; Gaziantep ve anlurfa Kentleri zerinden Deerlendirme [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 143-166 | DOI: 10.14744/planlama.2022.59489

Kentsel Korumada Yerel Koruma Kapasitesi; Gaziantep ve anlurfa Kentleri zerinden Deerlendirme

Burak Belge
Mersin niversitesi, Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama Blm, Mersin

Kentsel koruma mdahaleleri ve yerel halk tarafndan benimsenmesi deerlendirildiinde, baz kentlerde yaplan almalarn benzerlerine gre daha baarl olduu grlmektedir. Uluslararas belgeler, kentsel korumay belirli bir kurumun grevi olarak deil, farkl aktrlerin ortak sorumluluu olarak tanmlamaktadr. Sorumluluk, toplumun her dzeyinde bilin ve farkndalk gerektirir. Yerel aktrlerin ve kurumlarn koruma faaliyetlerindeki rolleri, tarihi evre ile dorudan ilikileri nedeniyle nemlidir. Bu balamda makalede, kentsel koruma srecinin baars ve etkili sonularnda bir faktr olarak tanmlanan yerel koruma kapasitesi kavram anlatlmaktadr. Yerel koruma kapasitesi, yerel ynetimler ile yerel toplum arasndaki yetkinlik, deneyim, bilgi birikimi ve kentsel korumaya olan ballklar arasndaki karlkl iliki ann btn olarak tanmlanmaktadr. Gaziantep ve anlurfa rnek alma alanlar olarak seilmitir. Her iki ehirde de 2004 ylndan itibaren youn olarak kentsel koruma almalar yrtlmektedir. Bu nedenle, yaklak 20 yllk bir sre iin karlatrmal bir deerlendirme yaplabilmektedir. Bu balamda, ncelikle 2011 ylnda tamamlanan aratrma sonularndan hareketle, Gaziantep'in yerel koruma kapasitesinin zellikle birlikte i yapabilme becerileri asndan anlurfa'ya gre daha yksek olduu vurgulanmaktadr. Daha sonra yerel koruma kapasitesindeki farkllklar, son 10 ylda blge ve ehirlerdeki deiimlere dayal olarak bir deerlendirme yaplmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, kentsel koruma; anlurfa; tarihi kent mer-kezi; yerel koruma kapasitesi.

Local Capacity in Urban Conservation, Case Studies; Gaziantep and anlurfa

Burak Belge
Mersin University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Mersin

When we evaluate urban conservation inteventions and their adoption by the local people, it is seen that the studies carried out in some cities are more successful than in similar ones. International documents define urban conservation as a joint responsibility of different actors rather than the task of a specific institution. The responsibility requires consciousness and awareness at every level of society. The roles of local actors and institutions in conservation activities are essential because of their direct relationship within the historical environment. In this context, the article describes the term of local conservation capacity that will be defined as a factor in the success and effective results of urban conservation process. Local conservation capacity is defined as the whole of the interrelationship network between local authorities and the local community, together with their competence, experience, know-how, and dedication to urban conservation. Gaziantep and anlurfa were selected as case study areas in order to elaborate local conservation capacity. In both cities, some sort of urban conservation works had been completed since 2004, so a comparative evaluation is probable to be made for a period of approximately 20 years. In this context, first of all, based on the results of the research completed in 2011 it is emphasized that the local conservation capacity in Gaziantep is higher than in anlurfa, especially in terms of ability to working together. Afterward, an evaluation is made based on differences in local conservation capacity, changes in the region and cities in the last 10 years.

Keywords: Gaziantep, Urban conservation; anlurfa; historic city centre, local conservation capacity.

Burak Belge. Local Capacity in Urban Conservation, Case Studies; Gaziantep and anlurfa. Planning. 2023; 33(1): 143-166

Sorumlu Yazar: Burak Belge, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale