Planlama Dergisi
Pazar Yeri Yerseim-Planlama-Tasarm ltleri ve COVID-19 Sonras in Bir n Deerlendirme [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 15-39 | DOI: 10.14744/planlama.2022.98216

Pazar Yeri Yerseim-Planlama-Tasarm ltleri ve COVID-19 Sonras in Bir n Deerlendirme

Burcu Ceylan1, Aygn Erdoan2
1Bayrampaa Belediyesi, Kentsel Tasarm Mdrl, stanbul
2Karadeniz Teknik niversitesi, ehir ve Blge Planlama Blm, Trabzon

Tarm devrimi ile balayan yerleik hayatla birlikte insanlarn artk rnlerini ihtiya duyduklar baka mallarla deitirme gereksinimi ortaya kmtr. Bu gelenein yerleimlerde meydana getirdii, alc ve satclar buluturan ilk ticaret yerleri ise pazarlar olmutur. Bir yrenin kltrnde ve gnlk yaamnda gemiten gnmze en nemli kamusal mekanlardan biri olmalar itibariyle pazarlarn varlklarn sorunsuz srdrebilmeleri, bulunduklar zamann koullarna uygun biimde konumlanmalarn, planlanmalarn ve tasarlanmalarn gerektirir. Aralk 2019da, ilk vakalarironik ekildeinin Wuhan kentindeki bir canl hayvan ve deniz rnleri toptanc hali alanlarnda grlen ve hzla kresel bir salgna dnen COVID-19, zellikle kamusal ak mekanlar ile ticari kullanmlar dorudan etkileyerek gnlk rutinlerimizi deitirmitir. Dolaysyla, bu mekanlar ve kullanmlar, koronavirs pandemi sreci ve sonras dnem iin yeni normaller ve fiziksel mesafe kurallar erevesinde yeniden ele alnmaldr. COVID-19 sonra-sna ait deerlendirmelerin de yer ald bu almada, Trkiyede sosyal yaama dair nemli bir kamusal-ticari kullanm olan pazar yerlerinin yerseimi, planlama ve tasarmna ynelik bir ltler btnne ulamak amalanmtr. Bu kapsamda yaplan COVID-19 ncesi ve srecine ynelik yazn, dnya pazarlar ve mevzuat incelemeleri ile bir yerleimde nfusa etkin hizmet edebilecek pazarlarn yerseimi, planlama ve tasarm lekleri itibariyle sahip olmas gereken zellikler Pazar Yeri Planlama Tablosu (PYPT) ile ortaya konmutur. Devamnda, PYPTnin sade bir versiyonu, orta lekli bir kentin pazar yerleri zerinde test edilmitir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pazar yeri; periyodik pazar; Trabzon-Or-tahisar; yerseim-planlama-tasarm.

Criteria for Location-Planning-Design of Bazaar Places and a Preliminary Assessment for the Post-COVID-19 Period

Burcu Ceylan1, Aygn Erdoan2
1Bayrampaa Municipality, Directorate of Urban Design, Istanbul
2Karadeniz Technical University, Department of City and Regional Planning, Trabzon

With the advent of agricultural revolution, sedentary lifestyle called for people to exchange their surplus goods in return for the others they need. In settlements, emerged by this tradition, bazaars became the first commercial places where the sellers and buyers meet. Being one of the most important public places in the culture and daily-life of a particular locality from past to present, it is essential for bazaars to be located, planned, and designed in line with the requirements of the time so that they sustain their existence properly. COVID-19, initial cases of whichironicallywere seen among the staff of a live-animal and seafood wholesale wet market in Wuhan, China in December 2019, shortly transformed into a global pandemic, changed our daily routines by directly affecting the use of especially open public spaces and commercial places. Thus, these spaces and land-uses need to be reconsidered in terms of the new normals and physical distance rules during and after the coronavirus pandemic. This study, which also includes evaluations for the post-COVID-19 period, aimed at a set of holistic criteria for the location-planning-design of bazaar places that are important for social life in Trkiye regarding their public-commercial use. Accordingly, after examining the before and ongoing COVID-19 literature, world bazaars, and legislation; locational, planning, and design scale properties of bazaars that would effectively serve a local population are put forward by introducing the Bazaar Places Planning Table (BPPT). Subsequently, a simple version of BPPT is tested for bazaar places of a medium-scale city.

Keywords: COVID-19, bazaar place; periodic market; Trabzon-Ortahisar; location-planning-design.

Burcu Ceylan, Aygn Erdoan. Criteria for Location-Planning-Design of Bazaar Places and a Preliminary Assessment for the Post-COVID-19 Period. Planning. 2023; 33(1): 15-39

Sorumlu Yazar: Aygn Erdoan, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale