Bir Irmak Ky Dzenleme Projesinin Kentte Sosyal Adaletin Tesis Edilmesine Olan Katks Nedir? [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 167-183 | DOI: 10.14744/planlama.2022.54227

Bir Irmak Ky Dzenleme Projesinin Kentte Sosyal Adaletin Tesis Edilmesine Olan Katks Nedir?

Fatih Eren1, Kbra Aye Yldz Keer2
1stanbul Teknik niversitesi, Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama Blm, stanbul
2Seluk niversitesi Fen Bilimleri Enstits, ehir ve Blge Planlama Anabilim Dal, Konya

Meknsal planlamann ne kan amalarndan biri sosyal adaleti tesis etmektir. Ancak kentlerde sosyal adaletin tesisi bir anda gereklemez. Hayata geirilen her kentsel proje, fayda ve maliyetlerin toplumda yeniden datlmasna neden olur. Bu yolla kentsel projeler toplumda sosyal adalet oluumuna olumlu veya olumsuz ynde belli bir katk yapar. Bu almada bir rmak ky dzenleme projesinde ortaya kan ekonomik fayda ve maliyeti tespit etmek, fayda ve maliyetin proje paydalar arasnda finansal olarak nasl paylaldn ortaya karmak ve sosyal adalet perspektifinden sonucu yorumlamak amalanmtr. Kentsel projeler sonucu oluan ekonomik faydann yeniden kamuya (devlete ve topluma) aktarlmas sosyal adaletin tesisi noktasnda en nemli konudur. Aratrma, kentsel projelere bal ortaya kan ekonomik faydann kamuya adil ekilde dnnn salanp salanmad meselesini sorgulamay hedeflemektedir. Aratrmada literatr taramas, dokman incelemesi, saha aratrmas ve fayda-maliyet analizi yntemleri birlikte kullanlmtr. Antalyann dou ksmnda bulunan ilelerinden Manavgatn, yerel ynetimi tarafndan projelendirilerek uygulanan rmak ky dzenleme projesi rnek alan olarak seilmitir. 2015 ylnda tamamlanan Manavgat Irmak Ky Dzenleme Projesinin, belli bir etki alan iinde yllar iinde ne kadar ekonomik art deer rettii, bu art deerin hangi aktrler tarafndan nasl paylald konusu ayrntl aratrlm, fayda-maliyet analizi yaplmtr. Aratrma, projenin dourduu deer artlarnn Manavgatllar arasnda ksmen adil paylaldn ortaya koymutur. Sosyal adalet perspektifinden bakldnda frsat eitlii sunma, servet konsantrasyonunu ve mlkiyet konsantrasyonunu nleme anlamnda ORTA, meknsal adaleti ve kamu yararn salama anlamnda GL ekilde projenin Manavgatta sosyal adalet oluumuna katkda bulunduu belirlenmitir. alma, sosyal adaletin meknsal bir bileeninin mutlaka olduunu ve sosyal adaletin toplumsal olarak retilen bir olgu olduunu gstermesi bakmndan nem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antalya, deer yakalama aralar; emlak piyasas; fayda ve maliyet analizi; gayrimenkul deerleme; Irmak Ky Dzenleme Projesi; kamu yarar; Manavgat; rantn blm; sosyal adalet.

What is the Contribution of a Riverside Design Project to the Establishment of Social Justice in the City?

Fatih Eren1, Kbra Aye Yldz Keer2
1Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Istanbul
2Selcuk University, Institute of Science and Technology, Department of City and Regional Planning, Konya

One of the prominent aims of spatial planning is to establish social justice. However, the establishment of social justice in cities does not happen all at once. Every urban project result in a redistribution of benefits and costs in society. In this way, urban projects make a positive or negative contribution to the formation of social justice. This study aims to determine the economic benefits and costs arising in a riverside design project, to reveal how the benefits and costs are shared financially among the project stakeholders, and to interpret the result from the perspective of social justice. Transferring the economic benefits resulting from urban projects to the public (state and society) is the most important issue at the point of establishing social justice. The research goal is to question the issue of whether the economic benefit arising from urban projects is provided to the public. In the research, literature review, document review, field research and cost-benefit analysis methods were used together. The riverside project designed and implemented by the local government of Manavgat, one of the districts in Antalya, was chosen as a case area. The issue of how much economic surplus value the Manavgat Riverside Design Project, which was completed in 2015, produces over the years within a certain impact area, and how this surplus value is shared by which actors, has been researched in detail and a cost-benefit analysis has been made. The research revealed that the value increases caused by the project were shared fairly among the people of Manavgat. From the perspective of social justice, it has been determined that the project contributes to the formation of social justice in Manavgat, MEDIUM in terms of providing equality of opportunity, preventing wealth concentration and property concentration, and STRONG in terms of providing spatial justice and public interest. The study is important in terms of showing that there is a spatial component of social justice and that social justice is a socially produced phenomenon.

Keywords: Antalya, value capture tools; property market; cost benefit analysis; real estate valuation; Riverside Design Project; public interest; Manavgat; allocation of economic value; social justice.

Fatih Eren, Kbra Aye Yldz Keer. What is the Contribution of a Riverside Design Project to the Establishment of Social Justice in the City?. Planning. 2023; 33(1): 167-183

Sorumlu Yazar: Fatih Eren, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale