stanbul Hali Surlarnn Ayvansaray ve Cibali Semtleri Arasndaki zlerinin Kentsel Dinamikler ve Koruma Anlay Balamnda rdelenmesi [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 58-85 | DOI: 10.14744/planlama.2022.69335

stanbul Hali Surlarnn Ayvansaray ve Cibali Semtleri Arasndaki zlerinin Kentsel Dinamikler ve Koruma Anlay Balamnda rdelenmesi

Funda Server Keresteciolu1, Melis Bilgi2
1Yldz Teknik niversitesi, Bina Bilgisi Anabilim Dal, stanbul
2Yldz Teknik niversitesi, Restorasyon Anabilim Dal, stanbul

Tarihi Yarmadann Hali kylarndaki savunma yaplar olarak kentin geliimiyle e zamanl ina edilen Hali Deniz Surlar, gnmz stanbulunun tarihsel katmanllnn ve kltrel birikiminin nemli bir parasdr. Tarihsel srete Hali Deniz Surlar ilevini kaybederek nemli lde ykma urarken; Ayvansaray ve Cibali arasndaki blm, eitli yap gruplar veya kentsel alanlarla bir arada kalntlar halinde gnmze ulamtr. Ancak, tarihsel balamndan olduka kopmu ve alglanamaz durumdadr. Hali Surlarnn grnmezliinin artmasyla birlikte korunmas konusundaki farkndaln gelitirilemedii dnlmektedir. Makalede Hali Deniz Surlarnn zgn fiziksel btnlndeki kayplarn ve mevcut izlerin tespiti yaplm, Ayvansaray ve Cibali arasndaki gnmze ulaan blmlerinin meknsal analiz yntemi ile alglanabilirliini ve grnrln olumsuz etkileyen koruma sorunlar belirlenmitir. almann ilk aamas, Hali Surlarnn kronolojik geliimindeki kentsel dinamikler nda belirlenen dnm noktalar iskeletinde, koruma anlayndaki gelimeler ve Dnya zerindeki dier kent surlarnn dnm ile ilikilendirilerek Hali Surlarnn zgn fiziksel btnlndeki deiimlerin ve yaanan kayplarla birlikte izlerinin haritalandrlmasn iermektedir. kinci aamada, Ayvansaray - Cibali arasnda Hali Surlarnn izleri ve yakn evresinde meknsal analizler ve lekli fotoraf ekimleri araclyla gnmz durumuna ynelik tespitler yaplmtr. Kentsel dinamikler etkisinde koruma sorunlar; bayndrlk ve imar faaliyetleri, ulam kararlar ve trafik yk, plansz ve dzensiz yaplama, levsel, meknsal ve sosyal srekliliin salanamamas, tescil kayd eksiklii, bilgilendirme dzenlemelerinin eksiklii, toplumsal ve ynetsel anlamda koruma bilincinin yeterli dzeyde gelimemi olmas ve temelde farkl menfaat gruplarn kapsayan btncl bir ynetim plannn olmay olarak belirlenmitir.

Anahtar Kelimeler: Hali Surlar, kentsel dinamikler; koruma sorunlar; meknsal analiz; stanbul; savunma miras.

Examination of the Traces of stanbul Golden Horn Walls Between Ayvansaray and Cibali Districts within the Context of Urban Dynamics and Conservation Approach

Funda Server Keresteciolu1, Melis Bilgi2
1Yldz Technical University, Department of Building Science, Istanbul
2Yldz Technical University, Department of Restoration, Istanbul

The Golden Horn Sea Walls that were built simultaneously with the development of the city, as one of the defence buildings are a significant component of the historical stratification and cultural accumulation of Istanbuls Historical Peninsula. Although it has been severely destroyed by urban transformations during the historical process, the part of it between the districts of Ayvansaray and Cibali has remained as ruins with various building groups or urban areas. But it is quite detached from and unnoticeable in its historical context. It is considered that the high level of invisibility of the Sea Walls, awareness of the preservation of it has not been quite developed. In this study, losses of the original integrity and the existing traces of the Sea Walls are detected and urban preservation problems of the remaining walls between Ayvansaray and Cibali are determined. The first phase of the study includes determination of the turning points in the light of urban dynamics in the chronological development of Istanbul with the developments of the conservation knowledge and the transformation of other city walls in the World. In the second phase, the current situation is determined through spatial analysis method and scaled photographs of the remainings of the Sea Walls between Ayvansaray and Cibali districts. Preservation problems within the context of urban dynamics have presented such as public works and zoning activities, unproper transportation decisions, unplanned new buildings, lack of functional, spatial and social continuity and absence of the integrated "management plan" that includes different interest groups.

Keywords: Horn Sea Walls, urban dynamics; presentation problems; spatial analysis; stanbul; defence heritage.

Funda Server Keresteciolu, Melis Bilgi. Examination of the Traces of stanbul Golden Horn Walls Between Ayvansaray and Cibali Districts within the Context of Urban Dynamics and Conservation Approach. Planning. 2023; 33(1): 58-85

Sorumlu Yazar: Funda Server Keresteciolu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale