Mahallede Kapsayc Kamusal Yaam in Eriilebilirlik Denetimi [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 123-142 | DOI: 10.14744/planlama.2022.15045

Mahallede Kapsayc Kamusal Yaam in Eriilebilirlik Denetimi

lkay Din Uyarolu
OSTM Teknik niversitesi, Mimarlk ve Tasarm Fakltesi, Mimarlk ve evre Tasarm Blm, Ankara

Meknsal eriilebilirlik, kentlerde adil ve kapsayc kamusal yaamn oluumu iin n koullardan birisidir. Herkes iin eit eriilebilir kentlerin oluumunda, dnsel, mimari, yasal ve rgtsel sistemin nemli etkisi vardr. Kanunlarda, ynetmeliklerde ve tasarm standartlarnda yer alan eriilebilir tasarm konusundaki kurallar, normlar ve ltler, gerekli mimari tasarm kriterlerini sunmalarna ramen, kamusal mekanlarda fiziksel eriimle ilgili problemler yaanmakta ve bu nedenle insanlar hala temel hak ve zgrlklerinden mahrum kalmaktadrlar. Bu alma, Trkiyede yasal belgeler ok ak bir ekilde kapsayc kamusal mekanlarn ve sokaklarn oluumuna dair hkmler iermesine ramen, neden hala kentlerimizde bu dnmlerin gereklemediini anlamay hedeflemektedir. Bu kapsamda, mahalle leinde eriilebilirlik uygulamalarnn dnsel, mimari, yasal ve rgtsel alt yapsnn deerlendirilmesi amalanmaktadr. Kapsayc kamusal mekanlarn tasarm ve uygulama srecindeki denetimi kavram, Kevin Lynchin (1981) verimli ve adil ehir yaam zerine kurduu yi ehir Formu teorisinde tanmlad eriim ve kontrol parametreleri ile tartlmaktadr. Mahalle ynetiminin katlmc bir yaklamla aktif bir ekilde srdrlmeye alld idem Mahallesi, bu almada rneklem olarak seilmitir. Kolektif bir yap iinde ynetilen idem Mahallesinde, ilgili paydalarla derinlemesine syleiler yaparak, eriilebilirlik denetiminin gerekte nasl deneyimlendii, bir arada alma ve iletiim ortamnn varl ve zayflklar tartlmaktadr. almann kuramsal yaklam ve alan almasndan edinilen bilgiler nda, almann sonucu mahalle leinde eriilebilirlik izleme ve denetleme sreci ve rgtsel iletiim ortam zerine deerlendirme ve neriler iermektedir.

Anahtar Kelimeler: Denetim, eriilebilirlik, kamusal mekn, kapsayc tasarm; mahalle.

Controlling Accessibility for an Inclusive Public Life in a Neighbourhood

lkay Din Uyarolu
OSTM Technical University, Faculty of Architecture and Design, Department of Interior Architecture and Environmental Design, Ankara

Spatial accessibility is one of the prerequisites for creating an inclusive public life in cities. Its success depends on intellectual, architectural, legal, and organisational aspects. Although legal rules about accessibility included in laws, regulations, and technical design standards mandate necessary architectural criteria for an inclusive public life, individuals might still be excluded from urban spaces and therefore deprived of their fundamental rights and freedoms in public life. This study focuses on why inclusive urban streets and public spaces have not been created yet in Turkey, although legal documents clearly dictate requirements for providing accessible environments for all. In this context, it is aimed to evaluate the intellectual, architectural, legal, and organizational infrastructure of accessibility practices at the neighbourhood scale. The concept of 'control' in the design and implementation of inclusive public spaces is discussed with the parameters of 'access' and 'control' defined by Kevin Lynch (1981) in his theory of 'Good City Form' based on efficient and fair city life. idem Neighbourhood, where local management is tried to be carried out with a participatory approach, was chosen as the sample area in this study. In idem District, which is managed in a collective structure, in-depth interviews are held with relevant stakeholders, and how accessibility management is experienced, the existence and weaknesses of a working and communication environment together are discussed. In the light of the theoretical approach of the study and the information obtained from the field study, the result of the study includes evaluations and suggestions on the accessibility monitoring and controlling process and organizational communication environment at the neighbourhood scale.

Keywords: Control, accessibility, public space, inclusive design; neighbourhood.

lkay Din Uyarolu. Controlling Accessibility for an Inclusive Public Life in a Neighbourhood. Planning. 2023; 33(1): 123-142

Sorumlu Yazar: lkay Din Uyarolu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale