Planlama Dergisi - Planning: 32 (3)
Cilt: 32  Sayı: 3 - 2022
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - IX

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa X

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Burası Eskiden Evimizdi! Kentsel Dönüşümden Kaynaklı Yerinden Edilmelerin Sonuçlarına Ampirik Bir Bakış
It Used to be Our Home! An Empirical Aftermath of Displacements Caused by Urban Regeneration
Uğurcan Ayık
doi: 10.14744/planlama.2022.14471  Sayfalar 329 - 344

4.
Yayalaştırma Yoluyla Bir Belediye Eliyle Ticari Soylulaştırma Girişimine Yerel Dükkân Sahiplerinin Bakışı
Local Shopkeepers’ Perspectives on an Attempt for Municipally-led Commercial Gentrification Via Pedestrianization
Meriç Kırmızı
doi: 10.14744/planlama.2021.14238  Sayfalar 345 - 360

5.
Deniz Seviyesinin Yükselmesi ve Taşkınlara Karşı Kentsel Kıyı Alanlarının Analizi ve Adaptasyon Stratejileri İçin Bir Yaklaşım: İzmir Örneği
An Approach for The Analysis of Urban Coastal Areas and Adaptation Strategies Against The Sea Level Rise and Flooding: The Case of Izmir
Çağla Ercanlı, Gökçeçiçek Savaşır
doi: 10.14744/planlama.2022.19480  Sayfalar 361 - 382

6.
Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandırma Modeli Araştırma Geliştirme Projesi
Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center
Meltem Uçar, Fikret Zorlu, Tuba Akar, Züleyha Sara Belge
doi: 10.14744/planlama.2022.16769  Sayfalar 383 - 407

7.
Kent Merkezlerinde Otopark Talebinin Belirlenmesine ve Yönetilmesine İlişkin Bir Değerlendirme Yöntemi, İzmir Alsancak
An Assessment Method for Determination and Management of Parking Demand in City Centers, İzmir Alsancak
Deniz Cinkiş, Hilmi Evren Erdin
doi: 10.14744/planlama.2022.67984  Sayfalar 408 - 423

8.
Zonguldak’taki Endüstriyel Peyzajın Kent Kimliğine Etkisi
The Effect of Industrial Landscape on the Urban Identity in Zonguldak
Saadet Gündoğdu, Fuat Fidan
doi: 10.14744/planlama.2022.78055  Sayfalar 424 - 441

9.
Kentsel ve Kırsal Arasında: İl İlan Edilişinin 25. Yılında Osmaniye’de Sosyal, Mekânsal ve Ekonomik Yapının Değerlendirilmes
In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status
Sezen Savran Penbecioğlu, Özge Erbaş
doi: 10.14744/planlama.2022.40427  Sayfalar 442 - 460

10.
Plan kararlarının geleneksel merkez dokusuna etkileri-Bergama örneği
The effects of plan decisions on traditional center pattern-The case of Bergama
Elif Özel Görücü, Naime Hülya Berkmen
doi: 10.14744/planlama.2022.80388  Sayfalar 461 - 487

11.
Ankara'da Kentsel Büyüme: Kent Çeperinde Büyümenin Kontrolüne Yönelik Planlama ve Politika Araçları
Urban Growth in Ankara: Planning and Policy Tools For Controlling Growth at the Urban Fringe
Fulya Sınacı Özfındık
doi: 10.14744/planlama.2022.37880  Sayfalar 488 - 509

DERLEME
12.
Web of Science Veri Tabanına Göre Türkiye’de Kent Çalışmaları
Urban Studies in Turkey According to Web of Science Database
Mustafa Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.91328  Sayfalar 510 - 518

ARAŞTIRMA ÖZETI
13.
Yerleşmeler ve Karmaşıklık Kuramı
Settlements and Complexity Theory
Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2022.20053  Sayfalar 519 - 526

GÖRÜŞ YAZISI
14.
Kamusal Mekan Tasarımını Katılıma Sunmak
Presenting Public Space Design to Participation
Ahmet Kıvanç Kutluca, İnci Olgun, Meliz Akyol Alay
doi: 10.14744/planlama.2022.24654  Sayfalar 527 - 535
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Otoriter Kentleşmeyi Atatürk Havalimanı Üzerinden Berlin - Tempelhof’a Bakarak Okumak
Reading Authoritarian Urbanization through Atatürk Airport by looking at Berlin - Tempelhof
Tayfun Kahraman, Tuba Inal-Cekic, Meriç Demir Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.75875  Sayfalar 536 - 541
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KITAP İNCELEME
16.
Kentsel heterotopya: Özgürleşme mekânı olarak eşikler kentine doğru
Urban heterotopia: Towards the city of thresholds as a space of emancipation
Demet Deryanur Şeker
doi: 10.14744/planlama.2022.83584  Sayfalar 542 - 545
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
17.
Hakem Indeksi
Reviewer List

Sayfa 546
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale