Planlama Dergisi
Kentsel heterotopya: Özgürleşme mekânı olarak eşikler kentine doğru [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 542-545 | DOI: 10.14744/planlama.2022.83584

Kentsel heterotopya: Özgürleşme mekânı olarak eşikler kentine doğru

Demet Deryanur Şeker
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, Samsun

Anahtar Kelimeler: Kent Sosyolojisi, Kent Çalışmaları, Heterotopya,

Urban heterotopia: Towards the city of thresholds as a space of emancipation

Demet Deryanur Şeker
Department of Sociology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Arts and Sciences, Samsun, Türkiye

Keywords: Urban Sociology, Urban Studies, Heterotopia

Demet Deryanur Şeker. Urban heterotopia: Towards the city of thresholds as a space of emancipation. Planning. 2022; 32(3): 542-545

Sorumlu Yazar: Demet Deryanur Şeker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale