Planlama Dergisi
Ankara'da Kentsel Byme: Kent eperinde Bymenin Kontrolne Ynelik Planlama ve Politika Aralar [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 488-509 | DOI: 10.14744/planlama.2022.37880

Ankara'da Kentsel Byme: Kent eperinde Bymenin Kontrolne Ynelik Planlama ve Politika Aralar

Fulya Snac zfndk
Erciyes niversitesi Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama Blm, Kayseri, Trkiye

Kentlerin kontrolsz ve plansz bymesi kentsel yaylmaya neden olmakta ve kontrolsz yaylma, enerji tketiminin artmas, altyap ve ulam gereksinimlerinin fazlalamas, ekosistemler zerinde bask olumas gibi ekolojik ve sosyo-ekonomik sorunlara yol amaktadr. Kontrolsz ve plansz bymeye yol aan politik, ekonomik ve sosyal faktrlerin olumsuz sonular ise arlkla kent eperlerindeki yaam etkilemektedir. Trkiye'de birok kent bu faktrlerden etkilenmesine ramen, kent eperinde kontrolsz bymeden kaynaklanan gerilimleri inceleyen snrl sayda alma bulunmaktadr. Bu makale, Trkiyenin bakenti Ankarada yaanan kentsel byme srecinin ve bymenin kontrol iin uygulanan planlama ve politika aralarnn arkasnda yer alan gerekeleri tanmlamay amalamaktadr. Aratrma, bymenin kontrol konusunda gerekleen ve gereklemeyen politikalar ile planlama aralarn tartarak bu erevede teorik ve pratik dzeyde katkda bulunmaktadr. Kent eperindeki deiime vurgu yaparak, kentsel bymeyi kontrol etmek iin daha etkili planlama ve politika aralarna ihtiya olduunu belirtmektedir. Makalenin nemli sonularndan biri, Ankarada 19.yzyldan gnmze kadar bymenin kontrolne ilikin birok strateji ve ara gelitirildiidir. Ancak, Ankara kenti iin oluturulan meknsal planlarda bymenin kontrolne dair kamulatrma, yeil kuak, yerleme snr belirleme, yerleimi blgelere ayrma, kentsel younluu arttrma, desantralizasyon, koridorlar zerinde byme, karma kullanmn tevik edilmesi ve entegre kent formu stratejileri nerilmesine ramen, aratrma zellikle 1980lerden sonra artan piyasa odakl ve parac planlama uygulamalarnn kent eperindeki gerilimleri arttrdn ortaya koymaktadr.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Trkiye; kent eperi; kentsel byme; kentsel bymenin kontrol.

Urban Growth in Ankara: Planning and Policy Tools For Controlling Growth at the Urban Fringe

Fulya Snac zfndk
Department of City and Regional Planning, Erciyes University Faculty of Architecture, Kayseri, Trkiye

Uncontrolled and unplanned growth of cities causes urban sprawl, leading to various ecological and socio-economic problems such as increasing energy consumption, infrastructure and transportation requirements and stress on ecosystems. The negative results of political, economic and social factors causing uncontrolled and unplanned growth impacts mostly on life at the urban fringe. The cities in Trkiye have been also influenced from these factors, nevertheless, there are only a limited number of studies examining the tensions at the fringe arising from uncontrolled growth. This article aims to identify the rationales behind urban growth process and the implementations of planning and policy instruments for growth control in Ankara, the capital of Trkiye. This research contributes at both theoretical and practical levels, investigating the realized and unrealized policies and planning tools for growth control, reveals the need for more effective planning and policy instruments, with emphasis on the change in fringe. One of the important results of the research is that many strategies and tools have been produced for the control of urban growth since the 19th century up until the present day in Ankara. However, although the growth control strategies have been proposed in urban plans of Ankara as expropriation, greenbelt, creation of a boundary for the settlement, separating the settlement into districts, increasing building densities in city, decentralization, growth along the corridors, encouraging mixed-use development and integrated urban form strategy, the research reveals that the tensions at the fringe have increased particularly after the 1980s due to the markedled and partial planning implementations.

Keywords: Ankara, Trkiye; urban fringe; urban growth; urban growth control.

Fulya Snac zfndk. Urban Growth in Ankara: Planning and Policy Tools For Controlling Growth at the Urban Fringe. Planning. 2022; 32(3): 488-509

Sorumlu Yazar: Fulya Snac zfndk, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale