Planlama Dergisi
Plan kararlarnn geleneksel merkez dokusuna etkileri-Bergama rnei [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 461-487 | DOI: 10.14744/planlama.2022.80388

Plan kararlarnn geleneksel merkez dokusuna etkileri-Bergama rnei

Elif zel Grc, Naime Hlya Berkmen
Yldz Teknik niversitesi, ehir ve Blge Planlama Blm, stanbul

Geleneksel merkezler, ticaret, ynetim, finans, eitim, kltr, elence ve toplanma meknlarnn youn olduu, bir dnemin ve/veya dnemlerin corafya, tarih, kltr ve yaam biimlerine gre doal olarak olumu, antsal yaplar, sivil mimarlk rnekleri, yaanmlk ve kltr zellikleri ile zgn dokulara sahip odak noktalardr. ar olarak da tanmlanan geleneksel merkezlerde zgnl salayan etmenler, kullanclarn, dokuyu oluturan ticari yaplar ve dini kurumlar ile ilikisi, bu yaplar arasnda oluan akslar, yaplarn birbirlerine gre konumlar ve ynelileri olmaktadr. Akropol, Asklepion, Kzl Avlu gibi kltrel miras alanlar ile UNESCO Dnya Miras Listesine girmi bir yerleme olan Bergamann zgn geleneksel merkez dokusu, Osmanl Dneminde birbirine eklemlenerek ina edilen ticari ve dini geler ile olumu ve tarihsel sre iinde gelierek gnmzdeki haline gelmitir. Ancak bu srete uzun sre koruma amal imar planndan yoksun kalm, koruma amal olmayan imar plan kapsamna alnm ve fiziksel olarak bozulmalara maruz kalmtr. Bu almada 2009 ve 2018 yllarnda geleneksel merkezde belirlenen snrlar ierisinde tm sokaklarda yaplan tespit ve fotoraflama almalar ile 2018 ylnda zmir II. Numaral Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu Mdrl arivinde yaplan aratrma dorultusunda, Bergama geleneksel merkez dokusunu zgn klan nitelikler, dokunun tarihsel sre iindeki oluum-geliim-deiim sreleri, koruma amal uygulama imar plan onaylanana kadar olan zaman zarfnda dokunun bozulmasna neden olan kararlar ve 2012 tasdik tarihli 1/1000 lekli Bergama Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit Alan Koruma Amal Uygulama mar Plannn geleneksel merkezi ieren plan kararlar ile plan notlar aktarlmaktadr. Yaplan inceleme ve tespitler sonucunda geleneksel merkezlerin korunmas ve srdrlebilirliinin salanmas iin yaplan uygulamalarn etkinlii tartlarak nerilerde bulunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Bergama, geleneksel merkez, geleneksel merkez dokusu.

The effects of plan decisions on traditional center pattern-The case of Bergama

Elif zel Grc, Naime Hlya Berkmen
Department of Urban And Region Planning, Yldz Technical University, Trkiye

Traditional centers have unique patterns where trade, administration, finance, education, culture, entertainment and meeting places are located, naturally formed according to the geography, history, culture and life styles of a period and/or periods with monumental structures, examples of civil architecture, experiences and cultural features. The factors that ensure authenticity in traditional centers are the relations between the users and the commercial-religious structures, the positions, the orientations and the axes formed between these structures. The traditional center of Bergama, which was named in the World Heritage List with its historical and cultural identity,was formed in line with the commercial and religious elements that were built in the Ottoman period and developed in the historical process. However, Bergama traditional center was deprived of the conservation plan for a long time and was included in the non-conservation plan and it was exposed to physical deterioration. In this study, the characteristics of traditional central pattern, the formation-development-change processes of the pattern, decisions that cause the deterioration, the 2012 approval dated 1/1000 scale Bergama Urban+III. Archaeological Site Conservation Plan decisions and plan notes were presented in line with the determinations in the traditional center in 2009 and 2018 and the researches carried out in the archives of the Directorate of Izmir 2nd Regional Cultural Heritage Conservation Board. As a result of the researches and determinations made, the effectiveness of the practices for the conservation and sustainability of traditional centers were discussed and suggestions were presented.

Keywords: Bergama, traditional center, traditional center pattern.

Elif zel Grc, Naime Hlya Berkmen. The effects of plan decisions on traditional center pattern-The case of Bergama. Planning. 2022; 32(3): 461-487

Sorumlu Yazar: Elif zel Grc, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale