Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesi [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 383-407 | DOI: 10.14744/planlama.2022.16769

Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesi

Meltem Uar1, Fikret Zorlu2, Tuba Akar1, Zleyha Sara Belge2
1Mersin niversitesi Mimarlk Fakltesi, Mimarlk Blm, Mersin
2Mersin niversitesi Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama Blm, Mersin

Mersin tarihi kent merkezi tarihi kimliini byk oranda kaybederek gnmze ulamtr. Mevcut durumda kltr varl nitelii tayan yaplarn byk ounluu uygunsuz kullanmlar ve terkler ile tahrip olmaya devam etmektedir; yeni yaplarn nemli bir blm ise tarihi dokuya uyumsuzdur ve fiziki sorunlar tamaktadr. 1998 ylnda hazrlanm olan Koruma Amal mar Plan, alann korunmasn ve kullanmn devamlln salayamamtr. 2015 ylnda kentsel sit alan ve etkileme gei alann da iine alan 59.47 HA alann Yenileme Alan olarak ilan edilmesi, tarihi kent merkezinde fiziki mdahale srelerini daha karmak hale getirmitir. Tarihi kent merkezinde, kltr varlklarnn korunabilmesi ve salkl bir yapl evrenin oluturulabilmesi iin koruma ve kullanma ynelik fiziksel ve ilevsel mdahalelerin acilen planlanmas gerekmektedir.
Mersin tarihi kent merkezi tarihi kimliini byk oranda kaybederek gnmze ulamtr. Mevcut durumda kltr varl nitelii tayan yaplarn byk ounluu uygunsuz kullanmlar ve terkler ile tahrip olmaya devam etmektedir; yeni yaplarn nemli bir blm ise tarihi dokuyla uyumsuzdur ve fiziki sorunlar tamaktadr. 1998 ylnda hazrlanm olan Koruma Amal mar Plan, alann korunmasn ve kullanmnn devamlln salayamamtr. 2015 ylnda kentsel sit alan ve etkileme gei alann da iine alan 59.47 hektar alann Yenileme Alan olarak ilan edilmesi, tarihi kent merkezinde fiziki mdahale srelerini daha karmak hale getirmitir. Yeni statnn gerektirdii mevzuat, alanda ihtiya duyulan mdahalelerin yaplmasn zorlatrmtr. Tarihi kent merkezinde, kltr varlklarnn korunabilmesi ve salkl bir yapl evrenin oluturulabilmesi iin koruma ve kullanma ynelik fiziksel ve ilevsel mdahalelerin acilen planlanmas gerekmektedir. Bu alma, Mersin Bykehir Belediyesi talebi ile Mersin niversitesinde gerekletirilen Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesinin yntem, tespit ve sonu nerilerini sunmaktadr. almayla, Mersin tarihi kent merkezi gibi farkl koruma ve mdahale statleri tanmlanan ve tarihi kimliini kaybederek alan baznda fiziksel ve ilevsel mdahalelerin yaplmas gereklilii olan alanlarn korunmas ve canlandrlmasna ynelik almalara yntemsel bir rnek oluturarak katk salamak amalanmaktadr.
Bu alma, Mersin Bykehir Belediyesi talebi ile Mersin niversitesinde gerekletirilen Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesinin yntem, tespit ve sonu nerilerini sunmaktadr. almayla, Mersin tarihi kent merkezi gibi farkl koruma ve mdahale statleri tanmlanan ve tarihi kimliini kaybederek alan baznda fiziksel ve ilevsel mdahalelerin yaplmas gereklilii olan alanlarn korunmas ve canlandrlmasna ynelik almalara yntemsel bir rnek oluturarak katk salamak amalanmaktadr. Bu erevede projenin gerekliliklerinin akland giri blmnden sonra ikinci blmde tarihi kent merkezleri kentsel koruma almalar rnekleri yer almaktadr. nc blmde proje yntemi ve bulgular aklandktan sonra koruma ve canlandrmaya ynelik belirlenen prensip ve stratejiler ile uygulamaya ynelik neriler sunulmaktadr. Sonu blmnde Mersin tarihi kent merkezi iin nerilen ok paydal, alann ncelikli sorunlarna gre etaplama ve ilevlere gre katlm sreci neren uygulama modeli deerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Canlandrma, koruma, Mersin, yenileme alan; tarihi kent merkezi.

Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center

Meltem Uar1, Fikret Zorlu2, Tuba Akar1, Zleyha Sara Belge2
1Department of Architecture, Mersin University Faculty of Architecture, Mersin, Trkiye
2Department of City and Regional Planning, Mersin University Faculty of Architecture, Mersin, Trkiye

Mersin historic city center has reached the present day by losing its historical identity to a great extent. Currently most of the heritage buildings are in danger by the effects of improper use and abandonment; most of the new buildings are incompatible with the historical texture and have physical problems. The Conservation Master Plan prepared in 1998 could not ensure the protection of the area and the continuity of its use. Declaring the 59.47-hectare area as the Renewal Area in 2015, including the urban conservation area and the conservation area transition zone, made the physical intervention processes in the historic city center more complex. The legislation required by the new status has made it difficult to make the necessary interventions in the area. Physical and functional interventions for conservation and use should be urgently planned in the historic city center. This study presents the method, survey outcomes and results of the "Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center" carried out at Mersin University with the request of Mersin Metropolitan Municipality. With this study, it is aimed to present a methodological framework to contribute the protection and revitalization of areas in the historic city center of Mersin, where different protection and intervention statuses are defined and where area based physical and functional interventions are required due to loses on historical identity.

Keywords: Revitalization, conservation, Mersin, renewal area; historic city center.

Meltem Uar, Fikret Zorlu, Tuba Akar, Zleyha Sara Belge. Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center. Planning. 2022; 32(3): 383-407

Sorumlu Yazar: Meltem Uar, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale