Planlama Dergisi
Deniz Seviyesinin Ykselmesi ve Taknlara Kar Kentsel Ky Alanlarnn Analizi ve Adaptasyon Stratejileri in Bir Yaklam: zmir rnei [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 361-382 | DOI: 10.14744/planlama.2022.19480

Deniz Seviyesinin Ykselmesi ve Taknlara Kar Kentsel Ky Alanlarnn Analizi ve Adaptasyon Stratejileri in Bir Yaklam: zmir rnei

ala Ercanl1, Gkeiek Savar2
1Dokuz Eyll niversitesi, Fen Bilimleri Enstits, Mimarlk Anabilim Dal, Bina Bilgisi Doktora Program, zmir
2Dokuz Eyll niversitesi, Mimarlk Fakltesi, Mimarlk Blm, zmir

klim deiikliine bal deniz seviyelerindeki artlarn uzun vadede ky kentleri zerinde oluturaca basknn yan sra, youn ve sk aralkl yalar sonucu ani frtna kabarmalar da su seviyelerinde ykselmelere neden olarak ky kentlerinin dk kotlu alanlarnda tehdit oluturabilmektedir. Dolaysyla, ky kentlerinde adaptasyon odakl kentsel tasarm ve yaplama srelerinin gelitirilmesi nemlidir. Makale, iklim deiikliine bal deniz seviyesindeki ykselmenin ve ar yalar sonucu ortaya kan taknlarn etkilerini temel almakta; bu sorunlara kar kentsel ky alanlar iin uyum stratejileri neren bir yaklama atfla, zmir kenti iin mevcut durum analizlerini yaparak projektif bir deerlendirme yapmay amalamaktadr. Makalede aratrma yntemi iki aamaldr. nce, kentsel ky alanlarnn yerel zelliklerinin analizi iin parametreler corafi/morfolojik, meknsal/ilevsel ve ynetsel olmak zere dzeyde belirlenmitir. Literatrde yer alan olas etkiler ve adaptasyon stratejileri parametre ile makro lekten mikro lee kresel, blgesel, ulusal, kentsel ve mimarlk olmak zere snflandrlmtr. Bu ereve ile, kapsam zellikle kentsel tasarm leindeki uyum stratejilerine odaklanarak zmir'in kentsel ky alan ile snrlandrlmtr. Bulgular, kentsel lekteki analizlerin takn riskiyle ilgili mevcut ve gelecekteki yerel koullara kar etkili ve doru stratejilerin belirlenmesinde nemli olduu ynndeki temel sav desteklemektedir. almann sonular, hem zmir'in kentsel ky kesimindeki takn riskinin ok boyutlu olarak deerlendirilmesine olanak tanmakta hem de konunun farkl senaryolar iin farkl leklerde tartlmasna zemin hazrlamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Adaptasyon, deniz seviyesi ykselmesi; iklim deiiklii; zmir; kentsel ky alanlar; takn.

An Approach for The Analysis of Urban Coastal Areas and Adaptation Strategies Against The Sea Level Rise and Flooding: The Case of Izmir

ala Ercanl1, Gkeiek Savar2
1The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Architecture, Ph.D. in Architectural Design, Dokuz Eylul University, zmir, Trkiye
2Department of Architecture, Dokuz Eylul University, zmir, Trkiye

Increase in sea levels due to climate change and sudden floods as a result of heavy rainfalls can pose a threat especially in low-elevation areas of coastal cities. Therefore, it is important to develop adaptation-oriented urban planning and construction processes in coastal cities. This article focuses on the impacts of sea level rise due to climate change and flooding caused by excessive precipitation; it aims to make a projective assessment, with reference to an approach that proposes adaptation strategies for urban coastal areas against these problems, by analysing present conditions for the city of Izmir. The research method is twofold: First, analysis parameters for the local characteristics of urban coastal area are grouped in three --geographical/morphological, spatial/functional and administrative levels. According to these three parameters, possible impacts and adaptation strategies in the literature are classified from macro to micro, in five scales of global, regional, national, urban and architecture. After this framework is dwelled on, the scope was limited to the urban coastal areas of the city of Izmir focusing specifically on the adaptation strategies in urban design scale. The findings support the main argument in this study that the analyzes in urban scale have a significant role for determining effective and correct strategies against the present and future local circumstances regarding the flood risk. The results obtained both enable to assess multi-dimensionally the flooding risk in the urban coastal areas of zmir, and lay a ground for discussing the issue in different scales for different scenarios.

Keywords: Adaptation, sea level rise; climate change; Izmir; urban coastal areas; flood.

ala Ercanl, Gkeiek Savar. An Approach for The Analysis of Urban Coastal Areas and Adaptation Strategies Against The Sea Level Rise and Flooding: The Case of Izmir. Planning. 2022; 32(3): 361-382

Sorumlu Yazar: ala Ercanl, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale