Kentsel ve Krsal Arasnda: l lan Ediliinin 25. Ylnda Osmaniyede Sosyal, Meknsal ve Ekonomik Yapnn Deerlendirilmes [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 442-460 | DOI: 10.14744/planlama.2022.40427

Kentsel ve Krsal Arasnda: l lan Ediliinin 25. Ylnda Osmaniyede Sosyal, Meknsal ve Ekonomik Yapnn Deerlendirilmes

Sezen Savran Penbeciolu1, zge Erba2
1Osmaniye Korkut Ata niversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendislii Blümü, Osmaniye
2zmir Katip elebi niversitesi Mühendislik ve Mimarlk Fakültesi, ehir ve Blge Planlama Blümü, zmir

Trkiye kentlerinin geliim srecinde ve kr-kent ilikileri balamnda eitli ve ok sayda meknsal, ekonomik, toplumsal ve ekonomik belirleyici yap bulunmaktadr. Ancak bu belirleyiciler politik sreler ile ilikilendirildiinde elikiler yaratmaktadr. Bu almann amac; politik yn ar basarak alnm bir idari kararn, sonraki srete, kentlemenin meknsal, sosyal ve ekonomik adan etkilerini aratrmaktr. 1996 ylnda idari statsndeki deiimle birlikte l ilan edilen Osmaniye, aradan geen 25 yllk srecin ardndan ilk defa bu balamda incelenmitir. Kentin sosyal, ekonomik ve meknsal yaplarndaki dnmler ve gncel durum; eletirel bir perspektiften deerlendirilerek ortaya konulmutur. Aratrmada, nicel ve nitel veriler bir arada incelenmi ve karma yntemli bir aratrma yntemi benimsenmitir. Saysal ve meknsal veriler, anket uygulamas sonular, uzman grleri, yerinde yaplan katlmc gzlemler ve kent deneyimi; almann veri kaynaklarn oluturmutur. Aratrma bulgularna dayanarak, Osmaniyenin ok ynl olarak arada kalm bir kentleme deneyimine sahip olduu ortaya konmaktadr. Bu temel iddia, sonu blmnde tartmaya alarak Osmaniye'deki kentlemenin geleceine ynelik neriler gelitirilmitir.

Anahtar Kelimeler: dari stat deiiklii, kent tanmlamas; orta lekli kent, Osmaniye.

In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status

Sezen Savran Penbeciolu1, zge Erba2
1Osmaniye Korkut Ata University, Faculty Of Engineering, Department Of Geomatic Engineering, Osmaniye, Trkiye
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Department of City and Regional Planning, Izmir, Trkiye

There are various spatial, economic, social and ecological determinant structures in the development process of Turkish urban settlements and its urban-rural relations. However, all determinant factors in these structures create contradictions due to affiliation with the political processes. The study aims to investigate how a strong political decision affected the spatial, social and economic structure of the city. In this context, the last 25 years of Osmaniye is investigated for the first time after its administrative change in 1996. The current situation and the social, economic and spatial transformations of the city are studied from a critical perspective. In the study, a mixed methodological research is conducted with quantitative and qualitative data. The data consists of statistics, spatial data, survey results, expert interviews and on-site observations. Based on the research findings, it is revealed that the city of Osmaniye has a multi-faceted urbanization experience "in limbo". This main argument is discussed in the conclusion and enhanced with recommendations.

Keywords: Change in administrative status, concept of urbanization; me-dium-sized city; Osmaniye.

Sezen Savran Penbeciolu, zge Erba. In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status. Planning. 2022; 32(3): 442-460

Sorumlu Yazar: Sezen Savran Penbeciolu, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale