Planlama Dergisi - Planning: 33 (3)
Cilt: 33  Sayı: 3 - 2023
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Front Matters

Sayfalar I - IX

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa X

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
Sosyal ve Mekânsal Ayrışmanın Dışa Kapalı Konut Yerleşimleri Kapsamında Ölçekler Arası Analizi: Bir Yöntem Önerisi
Interscale Analysis of Social and Spatial Separation within Settlements in Gated Communities: A Method Proposal
Muhammed Cemil Doğan, Mehtap Özbayraktar
doi: 10.14744/planlama.2023.04880  Sayfalar 375 - 392

4.
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı’nın Üstün Evrensel Değeri ve UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık Süreci Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment of The Outstanding Universal Value of The Mardin Cultural Landscape Area and The UNESCO World Heritage List Nomination Process
Nazlı Ece Geyik, Sırma Turgut
doi: 10.14744/planlama.2023.57855  Sayfalar 393 - 420

5.
Şehirleşme, Enerji Tüketimi ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişki: Yeni Endüstrileşen Ülkeler İçin Panel Ardl Analizi
The Relationship between Urbanization, Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions: Panel Ardl Analysis for Newly Industrialized Countries
Mehmet Akyol
doi: 10.14744/planlama.2023.82788  Sayfalar 421 - 431

6.
Konut Üretiminde Karma Mülkiyet Stratejisinin Türkiye’de Uygulanabilirliği
The Applicability of Mixed Tenure Housing in Turkey
Selin Çınar Erdüzgün, Füsun Çizmeci Yöreş
doi: 10.14744/planlama.2023.83997  Sayfalar 432 - 448

7.
Yürüme Davranışlarının Fiziksel Aktivite Açısından İncelenmesi: Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi
Investigation of Walking Behaviours in Terms of Physical Activity: Gölbaşı District, Kızılcaşar Neighbourhood
Leila Akbarishahabi
doi: 10.14744/planlama.2023.01069  Sayfalar 449 - 466

8.
COVID-19 Pandemisini Kentleşme Sorunlarıyla Ele Almak: Türkiye Örneği
Addressing the COVID-19 Pandemic with Urbanization Issues: The Case of Turkey
İsmail Demirdağ, Elif Bengi Güneş, Çağla Hansu, Sunay Bilge
doi: 10.14744/planlama.2023.44366  Sayfalar 467 - 485

9.
Dini Yapıların Hatırlanabilirliği: Tanjant Yolu Örneği
The Rememberability of Religious Buildings: The Case of Tanjant Road
Demet Yılmaz Yıldırım, Şeyma Bayram
doi: 10.14744/planlama.2023.33602  Sayfalar 486 - 505

DERLEME
10.
Kahramanmaraş ve Hatay Depremlerinin Düşündürdükleri: Suriyeli Mültecilerin Yer Seçim Kararlarının Deprem Tehlikeleri ve Riskleri Açısından Değerlendirilmesi
Reflections on Kahramanmaraş and Hatay Earthquakes: Evaluating Syrian Refugees' Location Choices in terms of Earthquake Hazards and Risks
Z. Ezgi Haliloğlu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2023.58751  Sayfalar 506 - 514

GÖRÜŞ YAZISI
11.
Türkiye’de Afete Dirençli Yerleşimler Açısından İmar Mevzuatının Sorgulanması
Questioning of Urban Development Legislation in Terms of Disaster-Resilient Settlements in Turkey
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.14744/planlama.2023.27136  Sayfalar 515 - 519
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
12.
Hakem Listesi
Reviewer Index

Sayfa 520
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale