Etik Kurallar

Etik Kurallar

Etik Beyan

Editörler, Yayın Kurulu, hakemler ve yazarlar, aşağıdaki bilgileri ve talimatları dikkatli bir şekilde takip etmelidirler.

A. Editörler’in ve Yayın Kurulu’nun Yükümlülükleri 

Tarafsızlık: Sunulan makalelerin içerikleri ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, etnik köken ve/veya yazarların siyasi felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirilir. 

Gizlilik: Tüm makaleler gizli belgeler olarak kabul edilir, Editörler’in izni olmadan kimseye gösterilemezler. Yöneticiler, Editörler ve Yayın Kurulu kadrosu, birine ibraz edilen makaleyle ilgili yazarlar ve hakemler dışında kimseye bilgi veremezler. Ayrıca, ibraz edilen makalenin yayımlanmamış verileri, yazar(lar)ın açık izni olmadan Editörler ve hakemler tarafından kendi araştırmalarında kullanılamazlar.

Yayın Kararı: Editörler, sunulan makalenin yayımlanmasına karar verendir. Editörler’e, telif hakları ve intihalle ilgili yasal yükümlülükler dikkate alınarak Yayın Kurulu’nun politikası rehberlik eder. Editörler, kararı Yayın Kurulu’nun diğer üyeleriyle veya hakemlerle paylaşabilir.

B. Hakemlerin Sorumlulukları 

Hakemler, karar vermede ve yazar(lar)a makalenin kalitesini artırmada Editörler’e yardımcı olurlar. Bir hakem, kendini makalede sunulan araştırmayı değerlendirecek yeterlilikte görmüyorsa ya da raporunu zamanında teslim edemeyeceğine karar verirse, Editörler’i derhal bilgilendirmelidir.

Tarafsızlık, medeniyet ve saygı standartları: Hakem değerlendirme raporları tarafsız olmalıdır. Yazar(lar)a yöneltilen kişisel açıklamalar ve eleştiriler ya da metnin içeriğine yönelik incitici açıklamalar kabul edilemez. Hakem görüşü açık, iyi tartışılmış ve saygı çerçevesinde olmalıdır.

Kaynakların belirtilmesi: Hakem, yazar(lar) tarafından atıf yapılmamış yayınları tanımlamalıdır. Bu tarz bir bulguya uygun bir yorum eşlik etmelidir. Hakem, yazar(lar)ın dikkatini önceki yayınla makale arasındaki benzerliğe ve çakışmaya çekmelidir.

Çıkar çatışmaları: Anonim inceleme sürecinde elde edilen bilgi ve fikirler gizlidir ve gözden geçirenin kişisel yararı için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazar(lar)la rekabetten, işbirliğinden veya diğer ilişkilerinden doğan çıkar çatışmalarına yol açabilecek makaleleri incelemeyi kabul etmemelidirler.

C. Yazarların Yükümlülükleri 

Bilgi geçerliliği: Yayına sunulan makalede yer alan bilgiler, yazar(lar)ın araştırma sonuçlarının yanı sıra bu sonuçların objektif tartışmasını ve önemini yansıtmalıdır. Temel veriler, kullanıldıkları makalede doğru bir şekilde sunulmalıdır. 

Özgünlük ve intihal: Yazarlar tamamen özgün bir çalışma sunduklarından emin olmalı ve eğer başka kişilerin eserlerini faydalanıyorlarsa, bunlara doğru şekilde referans vermelidirler. 

Çoklu yayınlar: Yazar(lar), aynı çalışmayı temsil eden makaleleri birden fazla dergiye (ya da kitaba) göndermemelidir(ler). Aynı makaleyi birden çok dergiye göndermek etik dışıdır ve kabul edilemezdir.

Yayın hataları: Yazar(lar), yayın(lar)ında önemli bir hata veya yanlışlık keşfeder(ler)se, Editörler’i derhal bilgilendirmekle yükümlüdür(ler) ve sorumlu kişiyle anlaşarak makalenin kaldırılmasını ya da hatayla ilgili bilgilerin yayımlanmasını değerlendirmelidir(ler).

Yayında düzeltme gerektiren önemli bir hata görmesi veya intihal, veri sahteciliği, mükerrer yayın ya da çıkar çatışmalarının açıklıkla belirtilmemesi gibi endişelerinin olması durumunda Editörler, Yayın Kurulu’yla istişare ederek konuyu tekrar gözden geçirir ve mümkünse çözerler.

 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.