Planning: 28 (2)
Cilt: 28  Sayı: 2 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Cittaslow Hareketi’ne Eleştirel Bir Bakış
Cittaslow Movement from a Critical Point of View
Ayça Özmen, Mehmet Cengiz Can
doi: 10.14744/planlama.2018.95967  Sayfalar 91 - 101

2.
Soylulaştırmaya Karşı Yerel Limitler: Dinamik Teori
Local Limits to Gentrification: Theory on the Move
Dicle Kızıldere, Zeynep Günay
doi: 10.14744/planlama.2018.07830  Sayfalar 102 - 106

3.
Arazi Kullanım - Ulaşım Planlaması Bütünlüğünde Uyum İçin Model Önerisi
The Required Model for Land Use and Transportation Planning Integration
Yavuz Duvarcı, Yalçın Alver
doi: 10.14744/planlama.2018.06025  Sayfalar 107 - 115

ARAŞTıRMA MAKALESI
4.
Yozgat’ın İmalat Sanayi Kümelenmesinin Lokasyon Katsayısı Yöntemiyle Dönemsel İncelenmesi (2006-2016)
Periodic Manufacturing Industry Clustering Analysis in Yozgat Using the Location Quotient Method (2006-2016)
Barış Ergen, Muhammed Özgür Oğuz
doi: 10.14744/planlama.2018.15870  Sayfalar 116 - 126

5.
Şehircilik ve Kamusallık İlişkisinde Ekinsel Üretimin (Culturevation) Rolü ve Etkisi
The Role and Effect of Culture Cultivation (Culturevation) in the Relationship between Urbanism and Publicness
Adem Erdem Erbaş, Devran Bengü
doi: 10.14744/planlama.2018.85570  Sayfalar 127 - 142

6.
İpotekli Konut Kredilerinin Türkiye’de Finansallaşmaya Etkisi
The Impact of Mortgage Loans on the Financialization Process in Turkey
Ahmet Suvar Aslan, İclal Dinçer
doi: 10.14744/planlama.2018.62681  Sayfalar 143 - 153

7.
Airbnb’nin Soylulaşma Sürecine Etkisi: Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Örneği
Impact of Airbnb on the Gentrification Process: The Case of Rasimpaşa Neighborhood in Kadıköy
Gökçe Uzgören, Asuman Türkün
doi: 10.14744/planlama.2018.29491  Sayfalar 154 - 170

8.
İstanbul’da Afet Riski Yüksek İlçelerin Planlama Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Districts in Istanbul at High-Risk in the Event of a Disaster for Planning Purposes
Ufuk Fatih Küçükali
doi: 10.14744/planlama.2018.30502  Sayfalar 171 - 178

9.
Afet Sonrası Acil Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarının Planlanmasındaki Faktörlerin İncelenmesi: İzmir-Karşıyaka Örneği
Analyzing The Planning Criteria for Emergency Assembly Points and Temporary Shelter Areas: Case of İzmir-Karşıyaka
Ali Kemal Çınar, Yenal Akgün, Hüseyin Maral
doi: 10.14744/planlama.2018.07088  Sayfalar 179 - 200

10.
Bir Kentsel Dönüşüm Deneyimi: Kadifekale-Uzundere İkileminde Bireysel Öyküler Üzerine Düşünmek
An Urban Transformation Practice: Thinking about the Individual Stories through the Kadifekale-Uzundere Dilemma
Elif Mutlu Kılıç, Aliye Emel Göksu
doi: 10.14744/planlama.2018.76476  Sayfalar 201 - 217

11.
Gömleğin Her Düğmesini Yanlış İliklemek: Artvin-Yusufeli Zorunlu Yeniden Yerleştirme Sürecinin Eleştirel İncelemesi
Poor Planning: A Critical Inquiry of the Artvin-Yusufeli Involuntary Resettlement Process
Ersin Türk, Gökhan Hüseyin Erkan
doi: 10.14744/planlama.2018.36854  Sayfalar 218 - 235

12.
Çocukların Orta-Yüksek Şiddetteki Fiziksel Aktivite Düzeyi Mekâna Göre Değişiyor mu?
How Do Children’s Moderate-To-Vigorous Physical Activity Levels Vary in Different Settings?
Gözde Ekşioğlu Çetintahra, Ebru Çubukçu
doi: 10.14744/planlama.2018.65487  Sayfalar 236 - 251 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.