Yozgat’ın İmalat Sanayi Kümelenmesinin Lokasyon Katsayısı Yöntemiyle Dönemsel İncelenmesi (2006-2016) [Planning]
Planning. 2018; 28(2): 116-126 | DOI: 10.14744/planlama.2018.15870  

Yozgat’ın İmalat Sanayi Kümelenmesinin Lokasyon Katsayısı Yöntemiyle Dönemsel İncelenmesi (2006-2016)

Barış Ergen1, Muhammed Özgür Oğuz2
1Erciyes Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri
2Bozok Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yozgat

Bu çalışma Yozgat’ın imalat sanayi kümelenmesi 2006-2011-2016 yıllarında beşer yıllık dönemde Lokasyon Katsayısı yöntemiyle araştırılmasını kapsamaktadır. Lokasyon Katsayısı istatistiki verilerin mekânsal değerlendirilmesini sağlaması ve sonuçlarının çabuk elde edilmesi, hesaplamadaki kolaylığı nedeniyle seçilmiştir. Bu çalışmada Yozgat’ın hangi ilçelerinde imalat sanayi kümelenmesinin görüldüğü, gelecekte imalat sanayine yapılacak yatırımların hangi ilçelere yapılabileceği ve 2013 yılında hazırlanan bölge planı önerileri ile yıllar içindeki imalat sanayi kümelenme eğiliminin uyumu araştırılmıştır. Sonuç olarak Yozgat’ta 2006 yılında çalışan sayılarına göre sadece Yerköy ve Sorgun İlçelerinde imalat sanayi kümelenmesi görülürken; 2011 yılında bu iki ilçe ile birlikte toplamda 6 ilçede daha imalat sanayi kümelenmesi olduğu görülmüş; 2016 yılına gelindiğinde Yerköy, Sorgun, Boğazlıyan ve Çayıralan ilçelerinde imalat sanayi kümelenmesi olduğu görülmüştür. Boğazlıyan ve Çayıralan ilçelerinin yayılma etkisi (widespread trickle-down effects) ile Kayseri kentine olan yakınlığın etkisinde olduğu bir başka önemli sonuçtur. İstatistiki Bölge Birimleri sınıflandırmasında üçüncü düzey yerleşmelerin de alt bölgeleri olan ilçeler düzeyinde yapılan bu çalışma Yozgat kenti için ilk ve öncü çalışmalardan birisidir.

Anahtar Kelimeler: İmalat sanayi, kümelenme; lokasyon katsayısı; NUTS-4, Yozgat.


Periodic Manufacturing Industry Clustering Analysis in Yozgat Using the Location Quotient Method (2006-2016)

Barış Ergen1, Muhammed Özgür Oğuz2
1Department of City and Regional Planning, Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Department of City and Regional Planning, Bozok University, Yozgat, Turkey

This study is an analysis of manufacturing industry clustering in Yozgat in 5-year periods during the years of 2006 to 2016 using the location quotient method. This method is a readily accessible means of performing a spatial evaluation of statistical data. This research investigated which cities in Yozgat have manufacturing industry clusters, which cities’ manufacturing industries merit further investment, compatibility with 2013 regional planning proposals, and tendencies in manufacturing industry clustering over the years. According to the number of employees in Yozgat in 2006, there were only manufacturing industry clusters in the districts of Yerköy and Sorgun. There were manufacturing industry clusters in 6 more regions in 2011. By 2016, the districts of Yerköy, Sorgun, Boğazlıyan, and Çayıralan had manufacturing industry clusters. Another important result is that the proximity of Boğazlıyan and Çayıralan to the city of Kayseri provides them with widespread trickle-down effects. This research was performed using the fourth level of the equivalent to the subregions of nomenclature of units for territorial statistics (NUTS-4), and is one of the first such studies of Yozgat.

Keywords: Clustering, Location quotient; Manufacturing Industry; NUTS-4 Level; Yozgat.


Barış Ergen, Muhammed Özgür Oğuz. Periodic Manufacturing Industry Clustering Analysis in Yozgat Using the Location Quotient Method (2006-2016). Planning. 2018; 28(2): 116-126

Sorumlu Yazar: Barış Ergen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.