Yayın Kurulu - Planlama Dergisi

Yayın Kurulu

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

TMMOB Şehir Plancıları Odası adına Gencay SERTER

Editörler

Tuba İNAL ÇEKİÇ
Humboldt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü – Berlin
E-Posta: [email protected]

Kumru ÇILGIN 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İstanbul
E-Posta : [email protected]

Yayın Kurulu

İdil AKYOL 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İstanbul

Süleyman BALYEMEZ 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü – İstanbul 

Tolga ÇİLİNGİR 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İzmir

Gökhan Hüseyin ERKAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Trabzon

Tayfun KAHRAMAN
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – İstanbul 

Savaş Zafer ŞAHİN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu ve Kadastro Yüksek Okulu – Ankara

Arzu Başaran UYSAL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Çanakkale

Fikret ZORLU
Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü – Mersin

Yayın Sekretaryası

Oktay KARGÜL 
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Bedel EMRE
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.