Planlama Dergisi - Planning: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2014
GÖRÜŞ YAZISI
1.
Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması
Improving Building Permit Procedures in Municipalities
Yelda Kirbay Reis
doi: 10.5505/planlama.2014.83792  Sayfalar 55 - 63

2.
Akıllı Kentin Sürdürülebilirlik Özelliği
ICT in Urban Planning, About Sustainable Feature of The Smart City
Azadeh Rezafar, Turgay Kerem Koramaz
doi: 10.5505/planlama.2014.65365  Sayfalar 64 - 66
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Türkiye’de Kavramsal Çerçeve Olarak Çevresel Adalet Paradigmasından Faydalanmak
Benefiting From the Environmental Justice Paradigm as a Conceptual Framework in Turkey
Aslı Öğüt Erbıl
doi: 10.5505/planlama.2014.92905  Sayfalar 67 - 73

4.
İnsan İhtiyaçları ve Mekansal Elverişlilik Kavramları Perspektifinde Yaşanılırlık Olgusu ve Mekansal Kalite
Livability and Spatial Quality in terms of Human Needs and Spatial Affordances
Meriç Demir Kahraman
doi: 10.5505/planlama.2014.29591  Sayfalar 74 - 84

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Trabzon Havalimanı Revizyon Master Planlaması
Trabzon Airport Revision Master Planning With a Strategic Planning Approach
Dilek Beyazlı, Ersin Türk, Sanem Özen Turan, Saliha Aydemir, Şinasi Aydemir
doi: 10.5505/planlama.2014.68077  Sayfalar 85 - 94

6.
Ankara Sinpaş Altınoran Konut Projesi ve Ekolojik Tasarım
Ankara Sinpas Altinoran Housing Project and Ecological Design
Selda Gülcan Ünal
doi: 10.5505/planlama.2014.18209  Sayfalar 95 - 106

7.
İstanbul Derelerinin Fiziki Yapısı
The Physical Structure of Streams in Istanbul
Hülya Dinç, Fulin Bölen
doi: 10.5505/planlama.2014.97269  Sayfalar 107 - 120
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KITAP İNCELEME
8.
Spatial Planning Systems and Practices in Europe. Mario Reimer, Panagiotis Getimis ve H. Heinrich Bloetevogel. 2014. Routledge
Gülden Erkut, Ervin Sezgin
doi: 10.5505/planlama.2014.80299  Sayfalar 121 - 124
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale