Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması [Planning]
Planning. 2014; 24(2): 55-63 | DOI: 10.5505/planlama.2014.83792  

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması

Yelda Kirbay Reis
Istanbul Valiliği Istanbul Proje Koordinasyon Birimi, Istanbul

Büyük metropollerde özellikle Istanbul’da 1980 sonrası gelişen kaçak ve ruhsatsız yapılaşma, yaşam alanlarımızın afetlere karşı zarar görebilirliğini arttırdığından, imar kurallarına ve ruhsatına uygun yapılaşma sürecinin uygulanması afetlere hazırlıklı olmanın temel şartlarından biridir. Planlama ve yapılaşma süreçlerinde önemli görevleri olan belediyelerin bu süreçleri izlemek ve yönetmek adına yeterli teknik ve mesleki yeterlilikleri sahip olmadığı bilinmektedir. Istanbul Valiliği Istanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmekte olan ISMEP Projesi C Bileşeni kapsamında hazırlanan ve uygulanan bu proje ile, belediyelerde yürütülen imar, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni süreçlerinin daha etkin hale getirilmesi, belediyeye gelen vatandaşların ve proje müelliflerinin, ilgili süreçlere ilişkin her türlü başvuru ve şikayete ilişkin daha cevap alabilir, hızlı ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Bütüncül bir yaklaşım içerisinde kurulan sistem, yapı denetimi ve imar süreçlerinin yönetiminin etkinliğini arttırdığı gibi aynı zamanda, afete hazırlık kapsamındaki karar alma ve uygulama aşamalarına hizmet edecektir.

Anahtar Kelimeler: Afete hazırlık, belediye; imar mevzuatının etkin uygulanması; imar ve yapı ruhsatı süreçleri.


Improving Building Permit Procedures in Municipalities

Yelda Kirbay Reis
Istanbul Governorship, Istanbul Project Coordination Unit

Unplanned spatial development with illegal and unauthorized buildings emerged in big metropolitan cities in Turkey especially after 1980s led to increase the vulnerability of our living areas to disasters. Thus, land use development and construction processes compliant with building codes and regulations are very important and basic step to improve preparedness level for any disaster. It is well known that there is a lack of technical and professional capacity in municipalities to monitor building permit and construction processes and also transparency in municipality services is very limited. The project under Component C of ISMEP (Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project) implemented by Istanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit ensured more effective processes for development and building permit activities including construction and building inspection in Bağcilar Municipality. As a result, the monitoring capacity for planning and construction process increased a more transparency in controlling land use development and managing related municipality services provided at the municipality level. This will clearly contribute to take necessary actions in decision making and implementation phases on disaster risk reduction activities.

Keywords: Disaster preparedness, municipality; building code enforcement; planning and building permit processes.


Yelda Kirbay Reis. Improving Building Permit Procedures in Municipalities. Planning. 2014; 24(2): 55-63

Sorumlu Yazar: Yelda Kirbay Reis, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.