Türkiye’de Kavramsal Çerçeve Olarak Çevresel Adalet Paradigmasından Faydalanmak [Planning]
Planning. 2014; 24(2): 67-73 | DOI: 10.5505/planlama.2014.92905  

Türkiye’de Kavramsal Çerçeve Olarak Çevresel Adalet Paradigmasından Faydalanmak

Aslı Öğüt Erbıl
İstanbul Teknik Üniversitesi

Bu derleme yazısı, son dönem Türkiye’sinde gözlemlediğimiz yeni dalga toplumsal hareketlilik ve çevre bilincinin, insan-çevre ilişkisinin de sorgulandığı yeni bir çevre paradigmasını kucakladığını savunmaktadır. Dolayısıyla bu dönem içinde, artan çevre bilinci ve toplumsal hareketlerin sadece ana-akım çevreci veya kapitalist/neo-liberal eleştirel yaklaşım çerçevesinde açıklanması da yetersiz kalmaktadır. Söz konusu noktada, daha kapsamlı ve kapsayıcı bir çerçeveye, ihtiyaç duyulmaktadır, ki böyle bir çerçeve de Çevresel Adalet Paradigması tarafından sunulmaktadır. Bu makale, çevresel adalet kavramı ve paradigmasının kapsamı ve sınırlarını betimleyerek, Türkiye’de farklı sosyal sınıflar içinde boy gösteren son dönem çevre-ilintili toplumsal rahatsızlıkların okunması ve açıklanmasına da yardımcı olabilecek yeni bir pencere açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel adalet, çevre hareketi.


Benefiting From the Environmental Justice Paradigm as a Conceptual Framework in Turkey

Aslı Öğüt Erbıl
Istanbul Technical University

The article argues that Turkey has entered a new wave of environmental consciousness and collective action that embraces a new environmental paradigm in which human-environment relations are also questioned. Consequently, today’s environmental awareness and activism in Turkey cannot be read or explained solely within the limits of the mainstream environmentalist framework or capitalist/neoliberal critique framework; there is a need for a more comprehensive and inclusive framework, and this is offered by the Environmental Justice Paradigm. This article presents the context and boundaries of environmental justice concept and paradigm, and also provides a new window to read and explain recent environment-related social distress in Turkey with a different scope.

Keywords: Environmental justice, environmental movement.


Aslı Öğüt Erbıl. Benefiting From the Environmental Justice Paradigm as a Conceptual Framework in Turkey. Planning. 2014; 24(2): 67-73

Sorumlu Yazar: Aslı Öğüt Erbıl, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.