Planning: 30 (2)
Cilt: 30  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
KITAP İNCELEME
1.
Kitap İncelemesi: Feyzan Erkip’in “Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri: AVM’ler, Sokaklar, Kentler” Başlıklı Çalışması
Book Review: Erkip, Feyzan, 2019. Piyasa Yapmanın Yeni Yüzleri: AVM’ler, Sokaklar, Kentler. İstanbul: İletişim Yayıncılık A.Ş. 182 sayfa. 23.20₺. ISBN 978-975-05-2652-7
Burcu Halide Özüduru
doi: 10.14744/planlama.2020.38991  Sayfalar 147 - 148
Makale Özeti | Tam Metin PDF

GÖRÜŞ YAZıSı
2.
Mekansal Planların Nitelik Sorunu
Quality Problem of Spatial Plans
Ahmet Burak Büyükcivelek
doi: 10.14744/planlama.2020.07269  Sayfalar 149 - 153
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Kenti Sahiplenmenin Veri Altyapısı: Küyerelleşme Sürecinde Kültür Varlıkları Envanteri ve Paylaşımı
Data Infrastructure for the Sense of Claiming the City: The Inventory of Cultural Assets and Sharing it in the Process of Glocalization
Aygün Erdoğan
doi: 10.14744/planlama.2020.64326  Sayfalar 154 - 171

ARAŞTıRMA MAKALESI
4.
Konut Piyasası Aktörleri Gözünden Türk Planlama Sistemi
Housing Market Actors Insights to Turkish Planning System
Elif Alkay
doi: 10.14744/planlama.2020.24471  Sayfalar 172 - 186

5.
Ankara’da Kentlilik Bilincini Oluşturan Değişkenlerin Faktör Analizi İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Variables Constituting Urban Consciousness in Ankara by Factor Analysis
Leyla Alkan Gökler, Sevinç Bahar Yenigül, Özge Yalçıner Ercoşkun, Ebru Vesile Ocalir-Akunal
doi: 10.14744/planlama.2020.88942  Sayfalar 187 - 197

6.
Planlama Perspektifinden Orman Sınırı Dışına Çıkartılan Alanlar Sorunu: İstanbul Örneği
The Issue of The Areas That are Removed Outside the Forest Boundaries From the Planning Perspective: İstanbul Case
Pelin Pınar Giritlioğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.93695  Sayfalar 198 - 220

7.
Adramytteion Antik Kenti Bütüncül Koruma Planı
Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan
Seher Başlık, Mehmet Rıfat Akbulut
doi: 10.14744/planlama.2020.74046  Sayfalar 221 - 241

8.
2002 Sonrası Milli Parklar Kanunu Kapsamında İlan Edilen Doğa Koruma Alanlarına Eleştirel Bir Bakış
Critical Outlook on Nature Protection Areas Which Announced According to 2873 National Park Law After 2002
Gencay Serter
doi: 10.14744/planlama.2020.63625  Sayfalar 242 - 256

9.
Kentsel Adaptasyon Planlaması: Türkiye’de Adaptasyon Odaklı Kentsel Politika ve Uygulamaların İncelenmesi
Adaptive Planning: Examining Adaptation Based Urban Policies and Practices in Turkey
İrem İnce Keller, Nursen Kaya Erol
doi: 10.14744/planlama.2020.26023  Sayfalar 257 - 272

10.
Planlamaya Rağmen Kentte Var Olabilmek: İzmir Konak’ta Bir Kadın Dostu Kent İncelemesi
Being Able to Exist in the City In Defiance of Planning: An Examination on a Woman-Friendly City in İzmir – Konak
Mercan Efe Güney, Senem Tezcan, Ceren Ağın
doi: 10.14744/planlama.2020.08379  Sayfalar 273 - 293

11.
İklim Duyarlı Kentsel Tasarım İlkeleri: Erzurum Kenti Örneği
Climate Sensitive Urban Design Principles: The Case of Erzurum City
Merve Yavaş, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2020.04934  Sayfalar 294 - 312

12.
Kentsel Alanda CBS Kullanarak Bisiklet Altyapısı Rota Planlaması: İzmir Örneği
Bicycle Route Infrastructure Planning Using GIS in an Urban Area: The Case of İzmir
Sevim Pelin Özkan, Fatma Şenol, Zeynep Özçam
doi: 10.14744/planlama.2020.41275  Sayfalar 313 - 327 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.