Planning: 23 (2)
Cilt: 23  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
1.
“Mega Projeler ve İstanbul” Panelinin Değerlendirilmesi
Saadet Tuğçe Tezer
doi: 10.5505/planlama.2013.02996  Sayfalar 53 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Neoliberal Kentlesme Manifestolari: Sulukule Ornegi
Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul
Evren Tok, Melis Oguz
doi: 10.5505/planlama.2013.65265  Sayfalar 57 - 66

3.
Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram
Gencay Serter
doi: 10.5505/planlama.2013.98608  Sayfalar 67 - 76

4.
İnsancıl Bakış Açısıyla Konut Üretimi: ‘Diğer Aktörler’ Meselesi
Housing Production From a Humanistic Point of View: The Issue of ‘Other Actors’
Anlı Ataöv
doi: 10.5505/planlama.2013.24633  Sayfalar 77 - 82

5.
Ayazma'nın Kürt Nüfusunun Medenileştirilmesi: Ayazma/ Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi-Küçükçekmece İstanbul
Civilizing the Kurdish Population of Ayazma: Ayazma / Tepeüstü Urban Transformation Project -Küçükçekmece Istanbul
Cihan Uzunçarşılı Baysal
doi: 10.5505/planlama.2013.88597  Sayfalar 83 - 94

6.
İstanbul Tarihi Alanda Neo-Liberal Kent Politikaları - Soylulaştırma Konusu
Neo-Liberal Urban Politics in the Historical Environment of İstanbul - The Issue of Gentrification
Ayşegül Can
doi: 10.5505/planlama.2013.79188  Sayfalar 95 - 104 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.