Planlama Dergisi
İstanbul Derelerinin Fiziki Yapısı [Planning]
Planning. 2014; 24(2): 107-120 | DOI: 10.5505/planlama.2014.97269

İstanbul Derelerinin Fiziki Yapısı

Hülya Dinç, Fulin Bölen
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: İstanbul, dere islahı; yerleşim alanı; fizyoloji; restorasyon.

The Physical Structure of Streams in Istanbul

Hülya Dinç, Fulin Bölen
Department Of Urban And Regional Planning, Itu, Faculty Of A Architecture, Istanbul

Keywords: Istanbul, stream improvement; settlement; physiology; restoration.

Hülya Dinç, Fulin Bölen. The Physical Structure of Streams in Istanbul. Planning. 2014; 24(2): 107-120

Sorumlu Yazar: Hülya Dinç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale