Planlama Dergisi
Kltrel Miras Ynetim Planlamas Kavramsal erevesi ve lgili Lisansst Aratrmalar zerine Bir nceleme [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 40-57 | DOI: 10.14744/planlama.2022.93276

Kltrel Miras Ynetim Planlamas Kavramsal erevesi ve lgili Lisansst Aratrmalar zerine Bir nceleme

Evrim Ulusan
Orta Dou Teknik niversitesi, Kentsel Politika Planlamas ve Yerel Ynetimler Anabilim Dal, Ankara

Ynetim plan kavram, kltrel miras alanlarnda uygulanan bir stratejik meknsal planlama yaklam olarak, neoliberalizm, evrecilik hareketleri ve postmodernizm ekseninde yaanan paradigma deiimlerinin sonucunda 1980lerde gelimeye balam, uluslararas koruma mevzuatnda 2000lerde, Trkiye'de ise 2863 sayl Kltr ve Tabiat Varlklarn Koruma Kanununda 2004 ylnda yaplan deiiklikle yasallk kazanmtr. O tarihten bugne Trkiyede bu konudaki uygulama deneyimi ve akademik aratrmalar artmtr. Ne var ki, yrtlen bu aratrmalara ilikin detayl bir analiz henz yaplmamtr. Byle bir analiz, ynetim planlama kuram ile uygulamas arasnda gl bir ban kurulmasna katk salayabilir. Bu makale; ncelikle ynetim planlama yaklamnn ortaya kt sosyo-politik balam zetleyerek kavramn ok boyutlu doasn aktarmay, sonrasnda ise kltrel miras ynetim planlamas konusundaki akademik aratrmalara dnk ilginin analizini lisansst tezlere odaklanarak yaparak ynetim planlama yaklamnn Trkiye pratiindeki teori ve uygulama arasndaki ilikisi zerine bir tartma balatmay amalamaktadr. Aratrma sonunda; bugne kadarki aratrmalarda hangi boyutlarn ve hangi yntemsel yaklamlarn ele alnd zetlenmekte, ayrca daha fazla ilgi gerektiren boyutlar hakknda karmlar yaplmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Alan ynetimi, kltrel miras ynetimi, lisansst tez-ler; ynetim plan, ynetim planlamas.

Conceptual Framework for Cultural Heritage Management Planning and the Analysis of Related Graduate Thesis Studies

Evrim Ulusan
Middle East Technical University, Department of Urban Policy Planning and Local Governments, Ankara

The concept of management planning started to develop as a strategic spatial planning approach applied in cultural heritage places in the 1980s as a result of the paradigm shifts in the axis of neoliberalism, environmentalism and postmodernism. It was legalized in the international protection legislation in the early 2000s, and accordingly in Trkiye in 2004, upon the amendment made in the Law on the Protection of Cultural and Natural Assets No 2863. Practical experience and related academic research have improved since then, yet a detailed analysis of this academic research that would help building a link between heritage management theory and practice is absent. This article aims firstly to present socio-political strands that led to the emergence of this multifaceted concept, and then to analyze the academic interest in heritage management planning in cultural sites through post-graduate thesis studies in order to initiate a discussion on the relationship of management planning theory and practice within the Turkish context. The research outputs include a summary of dimensions analyzed and methodologies applied in the research conducted to date as well as considerations of dimensions that require further interest.

Keywords: Site management, cultural heritage management, graduate the-sis; management plan; management planning.

Evrim Ulusan. Conceptual Framework for Cultural Heritage Management Planning and the Analysis of Related Graduate Thesis Studies. Planning. 2023; 33(1): 40-57

Sorumlu Yazar: Evrim Ulusan, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale