Planlama Dergisi
Türkiye’de Afete Dirençli Yerleşimler Açısından İmar Mevzuatının Sorgulanması [Planning]
Planning. 2023; 33(3): 515-519 | DOI: 10.14744/planlama.2023.27136

Türkiye’de Afete Dirençli Yerleşimler Açısından İmar Mevzuatının Sorgulanması

Savaş Zafer Şahin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Tapu Kadastro Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Afete dirençli yerleşim, imar mevzuatı, Türkiye,

Questioning of Urban Development Legislation in Terms of Disaster-Resilient Settlements in Turkey

Savaş Zafer Şahin
Ankara Hacı Bayram Veli University, School of Land Registry and Cadastre, Department of Land Registry and Cadastre, Ankara

Keywords: Disaster-resilient settlement, urban development legislation, Turkiye

Savaş Zafer Şahin. Questioning of Urban Development Legislation in Terms of Disaster-Resilient Settlements in Turkey. Planning. 2023; 33(3): 515-519

Sorumlu Yazar: Savaş Zafer Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale