ikago Okulu Kent Kuram: Kentsel Ekolojik Kuram [Planning]
Planning. 2013; 23(2): 67-76 | DOI: 10.5505/planlama.2013.98608

ikago Okulu Kent Kuram: Kentsel Ekolojik Kuram

Gencay Serter
Ankara niversitesi, Kamu Ynetimi Blm, Sosyal Bilimler Enstits, Kent Ve evre Bilimleri Anabilim Dal

Chicago Okulu, 20. yzyln bandan 1950lere kadar sren sre ierisinde gelitirdii yntem ve almalar ile ehircilik ierisinde zgn ve nc bir konuma sahip olmutur. Kendi dnemi ierisinde yaplan tm kent almalarnda etkisi bulunan Chicago Okulu daha sonraki srete gelitirilen kent kuramlarnn hemen hemen hepsinde kendisine referans verilen bir konumda olmutur. Chicago Okulu hem kent bilim ierisinde hem de sosyoloji alannda yepyeni bir dnemin balangcn temsil etmi, kent ve kentliyi hem sosyolojinin hem de kent bilimin gndemine sokmutur. Ancak Amerika ktasnda olgunlaan bu yaklam barndrd ereve ile Avrupada Frankfurt Okulunun temsil ettii Marksist yaklamdan kkten bir kopuu da temsil etmitir. Bu anlamda bu makale ierisinde bir yandan Chicago Okulunun gelitirdii yntemin ortaya kndaki zgn koullar ortaya konulduktan sonra Chicago Okulunun kent sosyolojisi alannda rettii yaklamlar (Ekolojik Yaklam - nsan Ekolojisi, Kltralist Yaklam - Bir Yaam Biimi Olarak Kentlileme) incelenmi ve bu yaklamlar besleyen ideolojik arka plan ve bu arka plann dayand dnsel kkler ortaya konulmaya allmtr. Makale ierisinde Chicago Okuluna yneltilen eletirilerle birlikte okulun gelitirdii yntemin yeterlilii ve kapsaycl tartlrken dier yandan 1970lerden itibaren yepyeni bir ereveye brnen kent almalarnn tarihsel sre ierisindeki geliim serveninde Chicago Okulunun tad zgn yer ortaya konulmaya allmtr.

Anahtar Kelimeler: Chicago, Ekoloji, Kltr, Sosyoloji, Kent

Gencay Serter. ikago Okulu Kent Kuram: Kentsel Ekolojik Kuram. Planning. 2013; 23(2): 67-76

Sorumlu Yazar: Gencay Serter, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale