Soylulaştırmaya Karşı Yerel Limitler: Dinamik Teori [Planning]
Planning. 2018; 28(2): 102-106 | DOI: 10.14744/planlama.2018.07830  

Soylulaştırmaya Karşı Yerel Limitler: Dinamik Teori

Dicle Kızıldere, Zeynep Günay
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Soylulaştırma araştırmaları yıllara dayanan geçmişiyle kentsel bilgi üretiminde önemli bir role sahiptir. Bu bilgi üretiminin sonuçlarından biri de yıkıcı soylulaştırma süreçlerini ve bunun etkilerini gösteren büyük bir literatür oluşmasıdır. Ancak soylulaştırma araştırmalarının mevcut birikimi, bu olgunun kapsamlı olarak anlaşılması ya da olumsuz sonuçlarının hafifletilmesi için yeterli değildir. Bu durum, bağlamsallık ve soylulaştırma olgusuna karşıt alternatifler üretmek konusunda yetersiz kalan soylulaştırma araştırmalarının çerçevesini yeniden düşünmeyi gerektirmektedir. Bu makalede, limitli soylulaştırma süreçlerini odağımıza alarak, bu boşluğu irdelemekteyiz. Limitli soylulaştırmanın dünyadaki araştırmalarını ve kavramsallaştırılmasını araştırarak ve eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, limitli soylulaştırma araştırmasının eksikliklerini ve eğilimlerini bulmak amaçlanmıştır. Bu araştırma, kaçınılmaz olarak nitelenen soylulaştırmaya alternatifler üretme konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlarken aynı zamanda da çok ihtiyaç duyulan teorik ve kavramsal katkıya yer açmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel kent teorisi, soylulaştırma; limitli soylulaştırma; direniş.


Local Limits to Gentrification: Theory on the Move

Dicle Kızıldere, Zeynep Günay
Department of Urban and Regional Planning, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Gentrification research has long had a pivotal role in urban knowledge production. One of the consequences has been the emergence of a sizable quantity of literature pointing out the destructive processes and effects of gentrification. Yet the current terrain of gentrification research is not adequate for comprehensive understanding or to mitigate the negative outcomes of this phenomenon. This necessitates reflection upon a framework of gentrification research that is deficient in terms of context and alternative forms of the phenomenon. This article addresses this gap by exploring and critically reviewing studies and the application of the conceptualization of limited gentrification around the world. The aim was to determine shortcomings and tendencies in limited gentrification research with the goal of raising awareness about producing alternatives to pervasive gentrification and to make room for much-needed theoretical and conceptual contributions.

Keywords: Critical urban theory, gentrification; limited gentrification; resistance.


Dicle Kızıldere, Zeynep Günay. Local Limits to Gentrification: Theory on the Move. Planning. 2018; 28(2): 102-106

Sorumlu Yazar: Dicle Kızıldere, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.