Planlama Dergisi
Türkiye Mekânsal Sistemi ve Yerel Sosyo-Ekonomik Gelişme İlişkisi Üzerine Değerlendirme ve Öneriler [Planning]
Planning. 2024; 34(1): 76-82 | DOI: 10.14744/planlama.2024.86658

Türkiye Mekânsal Sistemi ve Yerel Sosyo-Ekonomik Gelişme İlişkisi Üzerine Değerlendirme ve Öneriler

Savaş Zafer Şahin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Tapu Kadastro Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: Türkiye, mekânsal yapı, sosyo-ekonomik gelişme, SEGE, yerleşimler sistemi.

Evaluation and Suggestions on the Relationship Between Turkey's Spatial System and Local Socio-Economic Development

Savaş Zafer Şahin
Department of Land Registry and Cadastre, Ankara Hacı Bayram Veli University, School of Land Registry and Cadastre, Ankara, Turkey

Keywords: Türkiye, spatial structure, socio-economic development, SEGE, settlement system.

Savaş Zafer Şahin. Evaluation and Suggestions on the Relationship Between Turkey's Spatial System and Local Socio-Economic Development. Planning. 2024; 34(1): 76-82

Sorumlu Yazar: Savaş Zafer Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale