Planlama Dergisi
Dünya Miras Alanlarının Bütüncül ve Bütünleşik Korunmasında Sınırların Rolü: Diyarbakır Örneği [Planning]
Planning. 2024; 34(1): 72-75 | DOI: 10.14744/planlama.2024.59480

Dünya Miras Alanlarının Bütüncül ve Bütünleşik Korunmasında Sınırların Rolü: Diyarbakır Örneği

Evrim Ulusan
Bağımsız Araştırmacı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Bütüncül ve bütünleşik koruma, dünya mirası, kültürel peyzaj, sınır, Diyarbakır.

The Role of Boundaries in Holistic and Integrated Conservation of World Heritage Sites: The Case of Diyarbakır

Evrim Ulusan
Independent Researcher, Ankara, Türkiye

Keywords: Holistic and integrated conservation, world heritage, cultural landscape, boundary, Diyarbakır.

Evrim Ulusan. The Role of Boundaries in Holistic and Integrated Conservation of World Heritage Sites: The Case of Diyarbakır. Planning. 2024; 34(1): 72-75

Sorumlu Yazar: Evrim Ulusan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale