Planlama Dergisi
Yerlemeler ve Karmaklk Kuram [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 519-526 | DOI: 10.14744/planlama.2022.20053

Yerlemeler ve Karmaklk Kuram

Emine Yetikul
Orta Dou Teknik niversitesi, ehir ve Blge Planlama Blm, Ankara

1980li yllardan itibaren kreselleme, teknolojik ilerlemeler, ekonomik, sosyal ve demografik deiimle birlikte corafi ve siyasi gelimelerin de etkisiyle Trkiyede mekansal rnt deimitir. Bu deiim srecinde yerleme sistemindeki il, ile merkezi kademelenmesi, kentsel, krsal alan veya tarm, tarm d gibi ikilemler giderek ortadan kalkmtr. Krsal alann olmad bir yap ve ynetim biimi ile bykehirler yeniden tanmlanmtr. Yerlemeler artk snrlar belirgin olan yaplar btn olarak deil eitli younluklardaki ve ilevlerdeki alarn btn olarak grlmektedir. Bu dorultuda, Trkiyede deien yerleme rntsnn irdelenmesi ve bu deiimin ana belirleyicilerinin ortaya karlmas iin TBTAK Kentleme Program ars kapsamnda niversite-kamu ibirliiyle ok ortakl bir aratrma projesi gelitirdik. zmir rnei ile Trkiye'de Deien Yerleme rntsnn Yorumlanmas balkl Projemizi 15 Nisan 2018 15 Ekim 2021 tarihleri arasnda yrterek tamam-ladk. Projede, yerlemeleri ve yerleme rntsn anlamak ve yorumlamak iin Karmaklk Kuramnn hem nicel hem de nitel aratrma yntemleri ieren mikro-makro kavramsallatrma temelli bir yaklam izledik. Bu yazda, zmir rnei zerinden yerlemelere ilikin gelitirdiimiz bu Aratrma Projesinin ana hedefleri ile genel aratrma erevesi aklanmtr. zmir kent blgesi ve metropoliten alann farkl mekansal ve zamansal leklerde inceleyen Projenin, kentsel temalar (kentsel evre, kentsel altyap, krsal evre, kentsel ulam ve kentsel dnm), kavramlar ve bulgular ana hatlaryla verilmitir. Buna ek olarak, planlama alannn/kurumunun nasl ve ne ekilde dnmesi gerektii tartmas da yaznn sonunda yer almaktadr.

Anahtar Kelimeler: zmir, karmaklk kuram, mikro-makro dzey, yerle-me rnts.

Settlements and Complexity Theory

Emine Yetikul
Department of City and Regional Planning, Middle East Technical University, Ankara, Trkiye

From 1980s, globalization and technological advances, and demographic, economic and social changes, together with effects of geographical and political developments, have transformed the settlement pattern in Turkey. Traditional settlement hierarchy as well as dichotomies between urban and rural or agricultural and non-agricultural areas has become obsolete. With legislative and institutional arrangements that includes rural areas but disregard them, greater (metropolitan) municipality definition has changed too. Now, instead of being a totality with clearly defined borders, settlements have also become a totality of networks with various densities and functions. In this context, a multi-partner Research Project within the scope of TBTAK Urbanization Program Call was developed in university-public agency cooperation. The Project titled Interpretation of Settlement Pattern Changes in Turkey: The Case of zmir was carried out between April 15, 2018 and October 15, 2021. It was aimed to examine the settlement pattern changes in Turkey and reveal the main determinants of the transformation. In the project, an approach based on micro-macro level conceptualization of Complexity Theory, which includes both quantitative and qualitative research methods, was followed. This article represents main targets and general research framework of the Research Project, which exemplifies Izmir city region and metropolitan area at different spatial and temporal scales. Various urban themes (urban environment, urban infrastructure, rural environment, urban transportation and urban transformation), concepts and main findings of the project are outlined. The final section discusses how and in what ways the planning discipline/institution should be transformed in respect to Complexity Theory thinking.

Keywords: zmir, complexity theory, micro-macro levels, settlement pattern.

Emine Yetikul. Settlements and Complexity Theory. Planning. 2022; 32(3): 519-526

Sorumlu Yazar: Emine Yetikul, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale