Planlama Dergisi
Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri [Planning]
Planning. 2017; 27(3): 215-221 | DOI: 10.14744/planlama.2017.18894

Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri

Fevzi Yasin Kababulut1, Cahit Helvacı2
1Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü, Bursa
2Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İzmir

Anahtar Kelimeler: Ulaşım planı, Trafik problemi, Trafik mühendisliği çözümleri, İzmir

Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir

Fevzi Yasin Kababulut1, Cahit Helvacı2
1Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications IV. Regional Directorate, Bursa, Turkey
2Department of Geological Engineering, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Keywords: Transportation plan, Traffic problem, Solution of trafic engineering, Izmir

Fevzi Yasin Kababulut, Cahit Helvacı. Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir. Planning. 2017; 27(3): 215-221

Sorumlu Yazar: Fevzi Yasin Kababulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale