Kıyı Kanunundaki Değişimlerin Kıyı Yerleşmelerindeki Arazi Kullanım Değişimine Etkisi: Kuşadası Merkez Örneği [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-98598 | DOI: 10.14744/planlama.2021.98598  

Kıyı Kanunundaki Değişimlerin Kıyı Yerleşmelerindeki Arazi Kullanım Değişimine Etkisi: Kuşadası Merkez Örneği

Rana Başak Serim, Neslihan Karataş, Ayşegül Altınörs Çırak, Neriman Yörür, SIBEL ECEMIS KILIÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir.

Kıyılar toplum için sunduğu kullanım olanakları kapsamında hep çekici alanlar olmuş; kıyılardaki doğal kaynaklar, kıyı bölgelerinin ve ülkenin, ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenmiştir. Kıyı alanları açısından zengin bir ülke olan Türkiye’de ise bu önemli bölgeleri korumaya ve planlamaya ilişkin mevzuat; doğru arazi kullanım kararlarını belirleme, toplumun yaşam kalitesini artıran düzenlemeleri ortaya koyma ve sürdürülebilir gelişmeyi sağlama adına yeterli olamamıştır. Bu çalışma Türkiye’de kıyıların planlanması sorununu önde gelen kıyı yerleşmelerinden biri olan Aydın İli Kuşadası İlçesi kıyıları üzerinden ele almıştır. Kuşadası kıyılarındaki arazi kullanım değişimleri ve planlama süreçleri araştırılıp, karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek kıyı kullanımı dönemler içerisinde analiz edilmiştir. Kuşadası kıyılarına yönelik mekânsal inceleme sonuçları Türkiye mevzuatındaki değişim süreçleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve kıyı planlamasına yönelik sorunlar ortaya konulmuştur. Kuşadası kıyılarında kamusal olmayan uygulamalar, kaçak ve düzensiz yapılaşmaların gerçekleştiği, pek çok doğal alanın zarar görmüş olduğu anlaşılmaktadır. Bu sorunların başlıca kaynaklarının; ilgili mevzuatta kıyıların kamusal kullanımına yönelik kesin hükümlerin eksik olması, özellikle turizm odaklı ayrıcalıklı mevzuatların yürürlükte olması, denetim eksikliği, bütüncül planlama ve yönetim eksikliği olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kıyı mevzuatı, kıyı planlama, Kuşadası, arazi kullanım değişimi


The Effect of Changes in Coastal Law on Land Use Change in Coastal Settlements: Kuşadası Center Case

Rana Başak Serim, Neslihan Karataş, Ayşegül Altınörs Çırak, Neriman Yörür, SIBEL ECEMIS KILIÇ
University of Dokuz Eylül, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, İzmir, Turkey

Coasts have always been attractive areas within the scope of the possibilities for use for the society; The natural resources on the coast have played an important role in the economic and social development of the coastal regions and the country. In the coastal areas of Turkey, country rich in this important area of protection and legislation relating to planning; it was not sufficient to determine the right land use decisions, to introduce regulations that increase the quality of life of the society and to ensure sustainable development. This study, which is planned to be one of the leading coastal settlements on the shores of the issue of Turkey Aydin Province Kuşadası District has addressed over the coast. Land use changes and planning processes in Kuşadası coasts have been investigated and evaluated comparatively and coastal use has been analyzed within periods. spatial analysis results for Kuşadası coast evaluated within the framework of the process of change in Turkey and has introduced legislation for coastal planning issues. It is understood that non-public practices, illegal and irregular constructions have occurred on the coasts of Kuşadası and many natural areas have been damaged. The main sources of these problems are; It is understood that there is a lack of definitive provisions regarding the public use of the coasts in the relevant legislation, especially tourism-oriented privileged legislation, lack of control, lack of holistic planning and management.

Keywords: Coastal legislation, coastal planning, Kuşadası, land use change.
Sorumlu Yazar: Neslihan Karataş, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.