Kırsal Mekanların Planlanmasında Peyzaj Kalitesi Kavramı: Yeşilırmak Havzası Örneği [Planning]
Planning. 2018; 28(1): 118-138 | DOI: 10.14744/planlama.2018.96967  

Kırsal Mekanların Planlanmasında Peyzaj Kalitesi Kavramı: Yeşilırmak Havzası Örneği

Osman Uzun1, Haldun Müderrisoğlu1, Zeki Demir1, Sultan Gündüz3, Latif Gürkan Kaya2, Pınar Gültekin1
1Düzce Üniversitesi
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
3Planlama Atölyesi

Peyzaj Kalitesi; içinde yaşadığımız peyzajın bilinen en iyi özelliklerini bünyesinde taşıması durumudur. Peyzaj yapısının ve fonksiyonlarının canlıların beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir. Peyzaj kalite hedeflerinin belirlenmesi ve peyzaj planlama yaklaşımlarının ya da peyzaj planlarının tüm sektörel ve mekânsal planlarla bütünleştirilmesi 2003 yılında ülkemizde kabul edilen Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile taahhüt edilmiştir.
Bu çalışmada peyzaj kalitesini oluşturduğu varsayılan 22 adet potansiyel peyzaj kalitesini ifade eden analiz ile 26 adet peyzaj kalitesini azaltan analizin bir arada değerlendirilmesiyle, peyzajın mevcut durumdaki kalitesinin belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca peyzaj kalitesi ile elde edilen verilerin proje alanında yapılan çevre düzeni planları ile karşılaştırılması yapılarak, peyzaj planlama yaklaşımlarının, ekolojik temelli yaklaşımların en az düzeyde olduğunu düşündüğümüz çevre düzeni planındaki plan kararları üzerinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır.
Sonuçta mekânsal planlama çalışmalarında gerek kırsal gerekse kentsel alanlarda peyzaj kalitesi kavramının, planlara ekolojik temel sağlayarak yön verebileceği ortaya konulmuştur. Bu kapsamda havza ölçeklerinde hazırlanan peyzaj atlaslarının havza ya da bölge ölçeğinde hazırlanan farklı projelerle, mekansa ve sektörel planlarla rahatlıkla bütünleştirilebileceği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Peyzaj planlama, Havza Planlama, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, peyzaj kalitesi


The Concept of Landscape Quality in the Planning of Rural Spaces: Yeşilırmak Basin Example

Osman Uzun1, Haldun Müderrisoğlu1, Zeki Demir1, Sultan Gündüz3, Latif Gürkan Kaya2, Pınar Gültekin1
1Düzce University
2Mehmet Akif Ersoy University
3Planlama Atölyesi

Landscape Quality; it is in its best condition that we live in the best known features of the landscape. The ability of landscape structure and functions to meet the needs and expectations of living things. The determination of landscape quality objectives and the integration of landscape planning approaches with all sectoral and spatial plans was undertaken in 2003 by the European Landscape Convention which is accepted in our country.
In this study, evaluation of the current quality of the landscape has been carried out by evaluating 22 potential landscape qualities, which are supposed to constitute the landscape quality, and analyzing 26 landscape quality reducing analyzes together. In addition, some evaluations were made on the plan decisions in the environmental plan, in which the landscape data obtained from the landscape quality are compared with the environmental plan made in the project area and the landscape planning approaches are considered to be the least ecological based approaches.

As a result, it has been shown that the concept of landscape quality in urban and rural areas, both in spatial planning studies and in planning can provide the ecological basis for plans. In this context, it has been determined that landscape atlas prepared in basin scales can easily be integrated into different projects in the basin or region scale.

Keywords: Landscape planning, Basin planning, European Landscape Convention, Landscape Quality


Osman Uzun, Haldun Müderrisoğlu, Zeki Demir, Sultan Gündüz, Latif Gürkan Kaya, Pınar Gültekin. The Concept of Landscape Quality in the Planning of Rural Spaces: Yeşilırmak Basin Example. Planning. 2018; 28(1): 118-138

Sorumlu Yazar: Osman Uzun, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.