LGBTT Bireylerin Buluma Noktas Olarak Kullandklar Meknlarn ehir Planlama Kapsamnda ncelenmesi [Planning]
Planning. 2015; 25(2): 147-157 | DOI: 10.5505/planlama.2015.96729

LGBTT Bireylerin Buluma Noktas Olarak Kullandklar Meknlarn ehir Planlama Kapsamnda ncelenmesi

Mercan Efe Gney1, Funda Demirciolu2
1Dokuz Eylil niversitesi Mimarlk Fakltesi, ehir Ve Blge Planlama Ana Bilim Dal, zmir
2Tmmob ehir Planclar Odas zmir ubesi, zmir

Kimliin (yeniden) oluumu, gnlk hayatn tm meknlarnda gereklemektedir. Dolaysyla meknlar sosyo-kltrel dinamiklerin srekli olarak yeniden mzakere edilmesi ile yaplandrlmaldr. Ancak Trkiyede baz gruplar tekiletirilmektedir. tekiletirilen gruplardan biri olarak LGBTT (lezbiyen, gey, biseksel, transeksel ve travesti) bireylerin de meknlar planl olarak retilmemektedir. Bu durumun nedeni, planlamann kendisinin heteroseksist bir proje (Frisch, 2002: 254) olmasnn yan sra Trkiyenin toplumsal cinsiyetinin erkek olmasdr. Trkiyede toplumun sadece kadnlardan ve erkeklerden olutuunu grmek isteyen bir anlay bulunduundan, LGBTT bireyleri de kapsayan ve onlara ynelik meknlar sunan bir kenti oluturmak zor grnmektedir. Bu nedenle, cinsiyet dinamikleri planlamann veri alanna girememektedir. Oysaki meknn ve kentin toplumsal srelerden ve beeri pratiklerden bamsz ele alnamayacak bir olgu olmas onun cinsiyet ve cinsel kimlikler temelinde yeniden dnlmesini ve tanmlanmasn zorunlu klar. Makale, tamamlanm bir projenin sonularndan birini yeni bir alma konusu olarak ele almtr. Bu kapsamda makale, zmirde LGBTT bireylerin buluma noktalar bilgisini temel veri alarak, bunlarn ortak ve ayran zellikleri zerinden LGBTT bireylerin kent ierisinde dolarken ne tr yerleri setiini ortaya koymakta ve dolaysyla LGBTT bireyleri de kapsayan kentin nasl olmas gerektiini deerlendirmeye almaktadr.

Anahtar Kelimeler: Kent, kentin ortakl; kimlik; LGBTT, mekn; planlama.

Mercan Efe Gney, Funda Demirciolu. LGBTT Bireylerin Buluma Noktas Olarak Kullandklar Meknlarn ehir Planlama Kapsamnda ncelenmesi. Planning. 2015; 25(2): 147-157

Sorumlu Yazar: Mercan Efe Gney, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale