Kentsel Mekann Sosyallik Durumlar zerine Biim Odakl Bir Bak [Planning]
Planning. 2022; 32(1): 5-12 | DOI: 10.14744/planlama.2021.77699

Kentsel Mekann Sosyallik Durumlar zerine Biim Odakl Bir Bak

Guzin Yeliz Kahya
Erciyes niversitesi Mimarlk Fakltesi, ehir ve Blge Planlama, Kayseri

Meknn iletiime ve etkileime izin veren yaplan, (b) Mekandaki hareket ve karlama koordinasyonu, (c) Bireylerin evresel farkndalklar ve meknsal deneyim duyumlar gibi kentsel meknn sosyabilitesi dair bilgi veren birok durum, kentlerin fiziksel koullarndan ayr dnlemeyecek biimlerle ilintilidir. Kentin maddeselliinin sosyal iliki rntleri zerindeki olas etkileri dnldnde, sosyalliin halleri ile kentsel mekan arasndaki dolayml ilikisellik meselesinin, meknsal olmayan iletiim ve sosyal etkileim yollar aracl ile hzla dnen gnmz kent yaam balamnda yeniden tahlil edilmesi gerekmektedir. Bu makalede, biim kavram merkeze yerletirilerek, kentsel mekan ile sosyalliin fakl halleri arasnda iliki kuran bir bak as oluturmak amalanr. Bunu yaparken ritim ve gndelik hayat ilikisine dair gelitirilen kaynaklara bavurarak; mekann maddesellii ilevi ve kullanmnn ortaya koyduu incelikli ve karmak biimsel rntlere dikkat gstermeyi dener. Dolaysyla, bu makalenin temel motivasyonu kentin maddesellii ve sosyal formlar arasndaki etkileimi grnr klan biim odakl teorik perspektifi kentsel almalar alannda geniletmektir; ikincisi, kentsel mekann incelemesinde mekann fiziksel koullarnn sosyallik durumlar zerindeki olanak ve kstllklarn beraber kavramaya izin veren bir yntem nermektir.

Anahtar Kelimeler: Biim, gndelik hayat, kentsel mekan, ritim; sosyallik durumlar ve sosyabilite.

A Form-Based Perspective Towards Urban Sociality

Guzin Yeliz Kahya
Erciyes University Faculty of Architecture, City and Regional Planning, Kayseri

The conditions of urban sociability, such as (a) increase in communication and interaction (b) easiness of mobility coordination and encounters (c) increase in users urban awareness and experiences are closely related to the forms that are shaped within physical conditions of urban environments. Considering the formational and integrative effects of materiality of urban space on generation of social forms, it is necessary to re-think the mediated relationship between urban space and textures of urban sociality in the contexts of changes brought to contemporary city life by aspatial forms of communication and social interactions. This article presents a perspective and a methodological starting point through putting the concept of form in the context of dynamic relationship between urban space and different stances of everyday life. In doing so, the ideas on everyday life and rhythm are engaged at various levels in this article to highlight the forms of complex and intricate relationships between materiality of urban space, its function and its use. Meanwhile, the main motivation of the article is expand the usual definition of form within urban studies; and second, to develop a method for analyzing any given urban space simultaneously enables and constrains the constituents of its physical condition.

Keywords: Form, everyday life, urban space, rhythm; urban sociality and sociability.

Guzin Yeliz Kahya. A Form-Based Perspective Towards Urban Sociality. Planning. 2022; 32(1): 5-12

Sorumlu Yazar: Guzin Yeliz Kahya, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale