mar Planlarnda Park Eriiminin Meknsal Hakal: Karabalar ve Buca'da bir konut alan rnei (zmir) [Planning]
Planning. 2022; 32(1): 132-142 | DOI: 10.14744/planlama.2021.69772

mar Planlarnda Park Eriiminin Meknsal Hakal: Karabalar ve Buca'da bir konut alan rnei (zmir)

Sevim Pelin ztrk1, Fatma enol2
1ehir ve Blge Planlama Blm, zmir Demokrasi niversitesi Mimarlk Fakltesi, zmir, Trkiye
2ehir ve Blge Planlama Blm, zmir Yksek Teknoloji Enstits Mimarlk Fakltesi, zmir, Trkiye

Kamusal parklarn konumu, eriilebilirliklerini ekillendiren en nemli faktrlerden biridir. Birok doal ve fiziksel zellik (r. Topografya, akarsu yollar, sokak a, trafik younluu, yol kavaklar ve arazi kullanm) konutlardan bu konumlara yrme mesafelerini etkiler. Ayrca, bu konumlara eriim maliyeti (zaman ve metre cinsinden llr), farkl yrme kapasitesine sahip ya gruplar arasnda farkllk gsterir. Trkiye'deki mekansal planlar, parklarn tahsisinin belirlenmesi ve uygulanmasna ynelik belgelerdir. Bununla birlikte, plan yapma uygulamalarnn, farkl mahalle sakini gruplar iin yryerek park eriilebilirliini gz nnde bulundurmada snrl kalmaktadr. Bu alma, kamusal parklarn eriilebilirliini mekansal hakalk sorunu olarak ele almaktadr. zmir'in Karabalar ve Buca ilelerinde bir konut yerleim alan ile ilgili yakn tarihli bir mekansal planda park eriilebilirliini deerlendirmektedir. Planlanan parklarn tahsisini deerlendirmeyi ve yeni park alanlar iin potansiyel yerler nermeyi amalamaktadr. alma, park eriilebilirliine ynelik noktaya dayal bir yaklamla, analizi Corafi Bilgi Sistemlerinde ok kriterle Konum Tahsisi (LA) Analizi ile gerekletirir. Sonular, planda, belirtilen konut yerleim alannn park eriilebilirliinde mekansal hakkaniyetsizlie sahip olduunu gstermektedir. Planlanan dier kamu hizmeti alanlar arasnda, baz yerler yeni park alanlar olarak yeniden planlanabilir ve bu da plandaki mekansal eitsizlikleri ksmen iyiletirir. Ayrca bu alma, Trkiye'de kamu hizmet alanlarnn tahsisinin mekansal analizi iin verilerin CBS yardmyla nasl hazrlanp altrlacana bir rnek tekil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eriilebilirlik, corafi bilgi sistemleri, mekansal hakalk.

Do Spatial Development Plans Provide Spatial Equity in Access to Public Parks: A Case with a Residential Area in Karabalar and Buca (zmir)

Sevim Pelin ztrk1, Fatma enol2
1Department of City and Regional Planning, zmir Democracy University Faculty of Architecture, zmir, Turkey
2Department of City and Regional Planning, zmir Institute of Technology Faculty of Architecture, zmir, Turkey

Public parks' location is one of the major factors shaping their accessibility. Many natural and physical features (e.g., topography, stream ways, street network, traffic density, road junctions, and land uses) affect walking distances from dwellings to these locations. Also, the cost of access (measured in time and meter) to these locations vary among age groups with different walking capacities. Spatial plans in Turkey are the documents for determining and implementing the allocation of parks. However, plan-making practices have limitations in considering the park accessibility by walking among different groups of dwellers. This study considers the accessibility of public parks as an issue of spatial equity. It evaluates the park accessibility at a recent spatial plan about a residential area in Karabalar and Buca Districts of zmir. It aims to assess the allocations of planned parks and propose potential locations for new park areas. With a point-based approach to park accessibility, the study analysis performs the Location-Allocation (LA) Analysis with multiple criteria at Geographic Information Systems. The results show that at the plan, the specified residential area has spatial inequities with park accessibility. Among the other planned public service areas, some locations can be re-planned as new park areas, which partially improves spatial inequities at the plan. Also, the study is an example of how to prepare and run the data for the spatial analysis of allocations of public service areas with the help of GIS in Turkey.

Keywords: Accessibility, geographic information systems, spatial equity.

Sevim Pelin ztrk, Fatma enol. Do Spatial Development Plans Provide Spatial Equity in Access to Public Parks: A Case with a Residential Area in Karabalar and Buca (zmir). Planning. 2022; 32(1): 132-142

Sorumlu Yazar: Sevim Pelin ztrk, Trkiye
Makale Dili: ngilizce
LookUs & Online Makale