Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadın Önderliğinde Ekoturizm Sürecinde Piraziz Şeyhli Köyü (Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye) [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-44227 | DOI: 10.14744/planlama.2021.44227  

Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadın Önderliğinde Ekoturizm Sürecinde Piraziz Şeyhli Köyü (Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye)

Neslihan Aydın Yönet1, Funda Yirmibesoglu2
1Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, Türkiye

Ekoturizm, bir yerin sosyal ve kültürel bütünlüğünü korurken, doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan ve aynı zamanda yerel toplumun ekonomik gelişimini destekleyen bir yaklaşımdır. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de ekoturizm bir kırsal kalkınma modeli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'de ekoturizmin geliştirilmesi açısından öncelikli bölgelerdendir. Bu çalışma kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun ili Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Ekoturizm Köyü incelenmiştir. Şeyhli Köyü, Turizm Marka Kent Kalkınma Planı kapsamında ekoturizm köyü ilan edilmiş ve ekoturizm gelişme süreci Giresun Valiliği GİRTAB (Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği) tarafından koordine edilmiştir. Şeyhli Köyü'nün en önemli özellikleri erişilebilirliği, ulaşım kolaylığı, yerel halkın eğitim seviyesinin yüksek olması ve kadınların bu süreci yönetip yürütmesidir. Çalışmada, Şeyhli Ekoturizm Köyü'nün potansiyelleri ve ekoturizm alanı olarak seçilme nedenleri anlatıldıktan sonra ekoturizm köyü yaklaşımı, kırsal kültürel değerlerin, doğal kaynakların korunması ve kırsal alanda kadınların rollerinin anlaşılması bağlamında tartışılmıştır. Çalışma yöntemi; saha ziyaretlerini, anketleri, mülakatları ve gözlemleri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Kırsal Kalkınma Modeli, Şeyhli Ekoturizm Köyü, Kadın


Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz Şeyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)

Neslihan Aydın Yönet1, Funda Yirmibesoglu2
1Bahcesehir University, Faculty of Architecture and Design, Department of Architecture, Istanbul, Turkey
2Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning

Ecotourism is an approach that maintains the social and cultural integrity of a locale, while securing the sustainability of the natural resources of the earth, as well as supporting the economic development of the local community. Turkey has recently begun actualizing the idea of ecotourism as a rural development model. The Eastern Black Sea Region is one of the priorities given region to develop ecotourism in Turkey. Within the scope of this study, Şeyhli Ecotourism Village of Piraziz district in the Black Sea Region will be examined. The most important features of Şeyhli Village, which was declared an Ecotourism Village within the scope of Tourism Brand Urban Development Plan and coordinated by Giresun Governorate GIRTAB (Giresun Tourism Infrastructure Service Association), are accessibility, ease of transport, high level of education, and women being in charge of this process. In this study, after the potentials of Şeyhli Ecotourism Village and the reasons for its selection as an ecotourism area are explained, the ecotourism village approach will be discussed in the context of protection of rural cultural values, natural resources and of understanding women’s roles in rural development. The methodology of the study includes site visits, questionnaires, interviews and unobtrusive observation.

Keywords: Ecotourism, Rural Development Model, Şeyhli Ecotourism Village, Woman
Sorumlu Yazar: Neslihan Aydın Yönet, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.