Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kurumsal Kapasite Yaratmanın Önemi [Planning]
Planning. 2019; 29(1): 50-58 | DOI: 10.14744/planlama.2019.39358  

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kurumsal Kapasite Yaratmanın Önemi

Yavuzalp Tüfekçi1, Elif Alkay2
1T.C. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun tüm kentsel alanları kentsel dönüşüme konu haline getirmiştir. Merkez yetkisindeki yasanın uygulanması yetki devri ile yerel yönetimlere bırakılmıştır. Kentsel dönüşüm gibi oldukça karmaşık ve çok aktörlü, beklenen sonuçları çok boyutlu olan bir planlama eyleminde kurumların kendini buna karşılık verecek şekilde yeniden yapılandırması kaçınılmaz denilebilir. Kurumsal yeniden yapılandırmanın hedefteki planlama eylemi doğrultusunda nasıl yapılacağı; bu yapının kapasite ve yapabilirliğinin nasıl sağlanacağı; bu yapının farklı kurum ve organizasyonlarla, problem kapsamındaki aktörlerle ilişki ağlarını nasıl kuracağı; bu yapının süresi-sürekliliğinin ne olacağı önem kazanan sorulardır. Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı, yerel yönetimlerin bu süreci yürütebilecek etkin ve yetkinlikte bir kurumsal kapasite yaratabilme kabiliyetlerinin sorgulanmasıdır. Sorgulama üç farklı büyük şehir belediyesi ile derinlemesine mülakatlar yoluyla yapılmış ve bulgular tartışmaya açılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, kurumsal kapasite; Türkiye.


The Importance of Institutional Capacity Creating in Urban Transformation Processes

Yavuzalp Tüfekçi1, Elif Alkay2
1Kocaeli Governship, Environment and Urbanism Provincial Directorate
2Urban and Regional Planning, Istanbul Technical University, Istanbul

Law Regarding the Transformation of Areas under Risk of Disaster (Law No: 6306 enacted in 2012) made all urban areas subject to urban transformation. Although the Ministry was principal authority, implication process was delegated to the responsibility of local authorities. In order to achieving implication processes, local authorities have to being restrucured institutionally and creating institutional capacities. Some concerns have been arisen in restructuring process that those, eventually, define the method of the capacity creating in order to succeed the targeted transformation action in the targeted area. Concerns are upon those questions: what is the way of establishing institutional capacity? What is the way of setting institutional strategic vision in order to achieving targeted urban transformation? What is the way of setting relations between the institution and other related institutions? What is the way of setting relations between the institution and actors involved in the transformation process? In that context, the aim of this research is to investigate the capabilities of local authorities in institutional restructuring and institutional capacity creating. Investigation was done by face-to-face interviews with three different metropolitan municipalities and evidences were discussed consistent with theoretical background.

Keywords: Urban transformation, institutional capacity creating; Turkey.


Yavuzalp Tüfekçi, Elif Alkay. The Importance of Institutional Capacity Creating in Urban Transformation Processes. Planning. 2019; 29(1): 50-58

Sorumlu Yazar: Elif Alkay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.