Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-36036 | DOI: 10.14744/planlama.2021.36036  

Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri

Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul

Kentsel yaşam içerisinde güvenliğin sağlanması öncelikli ihtiyaçlardan biridir. Dünya kentlerinde güvenliğin sağlanmasında emniyet güçlerinin suç önleyici çalışmalarının yanı sıra çevresel tasarım yoluyla suç önlenme çalışmaları da yer almaktadır. Türkiye’de ise henüz kentsel güvenliğin sağlanmasına yönelik bir çevresel tasarım çalışması yapılmamıştır.
Mekânsal düzenleme ilkeleriyle suçların türlerine göre önlemler alınabilir ve bu şekilde suçlar ve suç korkusu azaltabilir. Buradan yola çıkarak kentlerimizdeki güvenlik sorunlarının giderilmesi için fiziksel mekân üzerinde yapılacak değişiklikler ve bunların etkileri araştırılmıştır. Çalışmada kentlerdeki suç ve suç korkusunun oluşma nedenlerine bakılmış ve kentsel güvenliğin sağlanmasında suça karşı alınabilecek önlemler incelenmiştir. Kentsel mekânlardaki suçları ve suç korkusunu azaltabilmek amacıyla kentsel tasarım önlemleri ve güvenlik odaklı kentsel tasarım rehberleri incelenmiş, kent güvenliğine dair kuramlar ile ilişkilendirerek suç konusuyla ilgili mekânsal ölçütler ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye’deki büyük şehirler için yapılacak bir rehber çalışmasında dikkat edilmesi gereken konuların neler olduğu saptanmış, Çevresel Tasarım Yoluyla Suç Önleme (Crime Prevention Through Environmental Design - CPTED) ilkelerinin uygulanabilirliğine bakılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kent güvenliği, kentsel güvenlik kuramları, kentsel tasarım rehberi, çevresel tasarım yoluyla suç önleme.


Design Guidelines for Urban Safety

Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
Yıldız Technical University, Graduate School Of Science And Engineering, Department Of Urban And Regional Planning, Istanbul

Ensuring safety in urban life is one of the primary needs. In cities around the world, in order to ensure safety, aside from crime prevention activities of security forces, they take environmental design into consideration as part of the crime prevention efforts. In Turkey, there has yet been any environmental design studies conducted for the improvement of urban safety.
With spatial regulation principles, measures can be taken according to the types of crimes and thus, both crime and the fear of crime can be reduced. From this point of view, in order to eliminate the safety issues in our cities, changes to be made on the physical space and their effects have been investigated. In this study, the causes of crime and the fear of crime in cities are examined and measures that can be taken against crime in ensuring urban safety are investigated. In order to reduce crimes and the fear of crime in urban spaces, urban design measures and safety-oriented urban design guidelines have been examined and by association with theories on urban safety, spatial principles related to crime have been introduced. In addition, in a guide study for major cities of Turkey, the issues to be considered were determined, and the applicability of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) principles was examined.

Keywords: urban safety, urban safety theories, urban design guidelines, crime prevention through environmental design.
Sorumlu Yazar: Tuba Koca, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.